Erişkin Ağır Hastalarda Lateral Pozisyon

Cochrane derleme özeti

Hastanede yatan ağır hastaları yan çevirmenin etkisine dair kanıtları derledik. 24 araştırma bulduk.

Arka plan

Hemşireler yatak yaralarından ve hareketsizlikle birlikte görülen başka komplikasyonlardan kaçınmak için ağır hastaların yatış pozisyonunu iki saatte bir değiştirir. Hastayı bir yandan diğer yana çevirmek akciğerlerde biriken sekresyonların gevşeme ve akmasına da yardımcı olabilir. Rutin lateral pozisyon değiştirme nispeten güvenli bir standart prosedürdür. Ancak eğer pozisyon değiştirme esnasında hastanın kan basıncı ya da oksijen seviyesi tehlikeli bir düzeye düşerse acil tıbbi dikkat gerekir. Çoğu olay çabucak düzelir ancak bazı hastalarda düzelme gecikebilir ve yaşamı tehdit potansiyeli taşır.

Rutin bilateral pozisyon değiştirmenin, daha seyrek çevirme dahil başka pozisyon değiştirme stratejilerine kıyasla daha iyi olup olmadığı ve lateral pozisyonun daha çok ters olaya neden olup olmadığını anlamak istedik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Yoğun bakım üniteleri ve başka kritik bakım bölümlerinde tedavi edilen ağır erişkin hastalarda yürütülen randomize araştırmaları derlemeye aldık. Tek bir çevirmeden sonra lateral pozisyon verme veya izleyerek tekrarlayan çevirmeler üzerine yapılan çalışmaları seçtik. Her durumda vücut pozisyonu 10 dakika ya da daha uzundu. Kıyaslamalar; karşı lateral pozisyon, supine pozisyon, vücut üst tarafı 45 derece yatar pozisyon ve prone pozisyon arasında yapıldı

Sonuçlar

Derleme kriterlerini tutan 24 araştırma bulduk. Çalışmalarda mortalite bildirilmedi. İki çalışmada kalp cerrahisinden sonra pulmoner morbidite raporlandı ancak mevcut bilgiler analiz için yetersizdi. Diğer çalışmalarda klinik ters olayları belirlemek için derlediğimiz ölçütler raporlandı. Bu çalışmaların çoğunda sonuçlar kanıtların derlenmesi için kombine edilebilecek şekilde raporlanmadı ve araştırma tasarımları çoğunlukla benzeşir değildi. Tek yanlı ağır akciğer hastalığı olan erişkinlerde yürütülen iki çalışmayı kıyasladık. Hasta akciğeri alta gelecek şekilde yatan hastalarda kanda oksijen düzeyleri daha düşüktü. Ancak örnek küçüktü, her iki çalışma da düşük kalitedeydi ve çok düşük oksijen düzeyleri çalışmalar arasında tutarlı olarak tespit edilmedi. Bu nedenle sonuçların dikkatle ele alınması gerekir.

Karar

Ağır hastalarda rutin lateral pozisyon değiştirmenin etkinliği ya da bir defa çevirmenin etkisine dair net kanıt bulamadık. Ağır hastaların çoğu için rutin lateral pozisyon değiştirmenin halen tavsiye edilip edilmeyeceğini ve bazı hastalar için en iyi ya da kaçınılması gereken pozisyonlar olup olmadığını anlamak için iyi kalitede çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Hewitt N, Bucknall T, Faraone NM. Lateral positioning for critically ill adult patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007205. DOI: 10.1002/14651858.CD007205.pub2

Orijinal özet için: Lateral Yatış

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv