Erken Doğan Bebeklerde Fizyolojik Stabilite Ve Beslenmeyi Artırmak İçin Beslenme Dışı  Emme


Foto: Christian Wilcox / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beslenme dışı emme erken doğan bebeklerde fizyolojik stabilite ve beslenmeyi artırır mı?

Arka plan

Erken doğan bir bebek bir mide tüpü ile beslenebilir ve sıklıkla beslenmeyi iyileştirmek maksadıyla emmesi için bir emzik verilir. Bebeğin beslenebilmesi için koordine olarak emebilmesi, yutabilmesi ve nefes alabilmesi gerekir. Emme ve yutma yetisi 28 hafta gestasyonda mevcuttur ancak bebekler 32- 34. haftalara kadar tamamen koordine değildir. Bu 32 haftadan küçük bebeklerin genellikle, anne memesi ya da şişeden etkin olarak beslenemedikleri anlamına gelir. Burundan mideye gönderilen bir tüple beslenirler. Bu beslenme esnasında boş emzik emmeleri, emme davranışının gelişimine yardım edebilir ve sindirimi iyileştirebilir. Beslenme dışı emmenin, emzirmeyle etkileşim gösterme potansiyeli olmakla beraber bebeklerde sakinleştirici bir etkisi de olabilir.

Çalışma özellikleri

Toplam 746 erken doğan bebeğin dâhil edildiği 12 araştırmayı derledik.

Önemli sonuçlar

Genel bir analiz beslenme dışı emzirmenin, bebeğin tüple beslenmeden tamamen oral beslenmeye geçişi için gereken zamanı kısalttığını gösteriyor. Aynı zamanda hastanede kalış süresini de kısaltıyor. Kilo alımı üzerine pozitif etki göstermedi.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda katılımcı sayısı azdı ve değerlendirilen sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine düşük ya da çok düşük değer biçtik. Erken doğan bebeklerde, fizyolojik stabilite ve beslenmeyi artırmada, beslenme dışı emmenin etkinlik ve güvenliğini daha iyi değerlendirmek için iyi tasarlanmış büyük randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Foster JP, Psaila K, Patterson T. Non-nutritive sucking for increasing physiologic stability and nutrition in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD001071. DOI: 10.1002/14651858.CD001071.pub3

Orijinal özet için: Yalancı Meme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv