Akıllı Seçimler: Radyoloji


Foto: The American journal of roentgenology, radium therapy and nuclear medicine, 1906 / Flickr

Hekim Ve Hastaların Sorgulaması Gereken 5 Şey

Yayın tarihi: 4 Nisan 2012

1. Komplike olmayan baş ağrıları için görüntüleme yapmayın.

Yapısal bir hastalıkla ilgili spesifik risk faktörleri olmayan baş ağrılı hastalarda görüntülemenin tedaviyi değiştirmesi ya da sonuçları iyileştirmesi mümkün değildir. Yapısal hastalık ihtimali ciddi hastalar acil dikkat gerektirir ve geçerliliği kanıtlanmış klinik taramalarla belirlenebilir. Birçok araştırma ve klinik pratik rehberleri uyum içindedir. Ayrıca tesadüfi bulgular hastanın iyilik halini artırmayan ek tıbbi prosedürler ve masraflar gerektirir.

2. Pulmoner emboli (PE) için pre-test probabilitesi orta ya da yüksek olmayan hastalarda PE şüphesinde görüntüleme yapmayın.

Klinik olarak derin ven trombozu (DVT) ve PE nispeten sık görülse de d-Dimer seviyesi yükselmediğinde ve belirli risk faktörlerinin yokluğunda nadir görülür. Görüntüleme, özellikle BT pulmoner anjiyo görüntülemesi hızlı, doğru ve yaygın olarak erişilebilen bir testtir, ancak çok değerli serum kriterleri ve klinik kriterlere göre ihtimali düşük olan hastalarda değeri sınırlıdır.

3. Özgeçmiş öyküsü ve fizik muayenesinde özellik olmayan ayaktan hastaları kabul ve preoperatif göğüs filminden kaçının.

Özgeçmiş öyküsü ve/veya fizik muayene bulgularının gösterdiği spesifik nedenleri olmayan ayaktan hastalar için rutin kabul ve preoperatif göğüs filmleri tavsiye edilmez. Bu görüntülerin sadece %2’si bakımda değişmeye neden olur. Akut kalp damar hastalığından şüphe edildiğinde ya da kronik stabil kalp damar hastalığı öyküsü olan ve 6 ay içinde çekilmiş AC grafisi olmayan 70 yaş üstü hastalarda göğüs filmi çekimi makuldür.

4. Çocuklarda apandisit şüphesinin değerlendirilmesinde ultrason bir seçenek olarak düşünülmeden önce BT çekmeyin.

Pediyatrik popülasyonda apandisit şüphesini değerlendirmek için BT doğru olmakla beraber, deneyimli ellerde ultason da yaklaşık o kadar iyidir. Ultrasonla radyasyon maruziyeti azalacağı için çocuklarda görüntüleme için ilk düşünce olarak tercih edilir. Ultrason sonuçları tartışmalıysa ardından BT çekilebilir. Bu yaklaşım mali etkindir, potansiyeli radyasyon riskini azaltır ve doğruluğu mükemmel, bildirilen duyarlılık ve özgüllüğü %94’tür.

5. Klinik olarak önemsiz adneks kistleri için izleme görüntülemeleri önermeyin.

Üreme çağındaki kadınlarda basit ve kanamalı kistler hemen hemen daima fizyolojiktir. Postmenapozal kadınlarda küçük basit kistler olağan görülür ve klinik olarak önemsizdir. Yumurtalık kanseri, tipik olarak kistik olmakla beraber bu iyi görünümlü kistlerden gelişmez. Üreme çağındaki kadınlarda iyi kalitede bir ultrason muayenesinden sonra bir klasik korpus luteum kisti veya en büyük çapı <5 basit kist için izlem önermeyin. Postmenopozal kadınlarda basit kistler için 1 cm eşik değerini kullanın.

Bu tavsiyeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal Tavsiyeler İçin: Akıllı Radyoloji

Kaynaklar

1. Jordan JE, Wippold FJ II, Cornelius RS, Amin-Hanjani S, Brunberg JA, Davis PC, De La Paz RL, Dormont D, Germano I, Gray L, Mukherji SJ, Seidenwurm DJ, Sloan MA, Turski PA, Zimmerman RD, Zipfel GJ, Expert Panel on Neurologic Imaging. ACR Appropriateness Criteria® headache. [online publication]. Reston (VA): American College of Radiology (ACR);2009.8 p. http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonNeurologicImaging/HeadacheDoc6.aspx.

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Diagnosis and treatment of headache. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2011 Jan. 84 p.

Frishberg BM, Rosenberg JH, Matchar DB, et al. Evidence-Based Guidelines in the Primary Care Setting: Neuroimaging in Patients with Nonacute Headache. American Academy of Neurology. 2000. Available online: http://www.aan.com/professionals/practice/pdfs/gl0088.pdf (US Headache Consortium).

Stephen D. Silberstein. Practice parameter: Evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review): Report of the Quality. Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. 2000;55;754 Neurology. (US Headache Consortium).

Edlow JA, Panagos PD, Godwin SA, Thomas TL, Decker WW; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with acute headache. Ann Emerg Med. 2008 Oct;52(4):407-36.

2. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, et al. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2008;29(18):2276-315.

Neff MJ. ACEP releases clinical policy on evaluation and management of pulmonary embolism. American Family Physician 2003;68(4):759–60.

Stein PD, Woodard PK, Weg JG, Wakefield TW, Tapson VF, Sostman HD, Sos TA, Quinn DA, Leeper KV, Hull RD, Hales CA, Gottschalk A, Goodman LR, Fowler SE, Buckley JD. Diagnostic pathways in acute pulmonary embolism: recommendations of the PIOPED II Investigators. Radiology 2007;242(1):15–21.

3. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: routine admission and preoperative chest radiography. http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonThoracicImaging/RoutineAdmissionandPreoperativeChestRadiographyDoc6.aspx.

Gomez-Gil E, Trilla A, Corbella B, et al. Lack of clinical relevance of routine chest radiography in acute psychiatric admissions. Gen Hosp Psychiatry 2002; 24(2):110-113.

Archer C, Levy AR, McGregor M. Value of routine preoperative chest x-rays: a meta-analysis. Can J Anaesth 1993;40(11):1022-1027.

Munro J, Booth A, Nicholl J. Routine preoperative testing: a systematic review of the evidence. Health Technol Assess 1997;1(12):i-iv; 1-62.

Grier DJ, Watson LF, Harnell GG, Wilde P. Are routine chest radiographs prior to angiography of any value? Clin Radiol 1993;48(2):131-33.

Gupta SD, Gibbins FJ, Sen I. Routine chest radiography in the elderly. Age Ageing. 1985;14(1):11-14.

American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: routine chest radiographs in ICU patients http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonThoracicImaging/RoutineChestRadiographDoc7.aspx.

4. Wan MJ, et al. Acute appendicitis in young children: cost-effectiveness of US versus CT in diagnosis-a Markov decision analytic model. Radiology 2009;250:378-86.

Doria AS, et al. US or CT for diagnosis of appenditicis in children? A meta-analysis. Radiology 2006;241:83-94.

Garcia K, et al. Suspected appendicitis in children: diagnostic importance of normal abdominopelvic CT findings with nonvisualized appendix. Radiology 2009;250:531-537.

Krishnamoorthi R, et al. Effectiveness of a staged US and CT protocol for the diagnosis of pediatric appendicitis: reducing radiation exposure in the age of ALARA. Radiology 2011;259:231-239.

American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: right lower quadrant pain/suspected appendicitis. http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonGastrointestinalImaging/RightLowerQuadrantPainDoc12.aspx.

Frush DP. Frush KS, Oldham KT. Imaging of acute appendicitis in children: EU versus U.S. or US versus CT? A North American perspective. Pediatr Radiolo. 2009;39(5):500-5.

5. Levine D, Brown DL, Andreotti RF, Management of asymptomatic ovarian and other adnexal cysts imaged at US: Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference Statement. Radiology 2010 256:943-54.

American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: clinically suspected adnexal masses. http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonWomensImaging/SuspectedAdnexalMassesDoc11.aspx.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion: number 280, December 2002. The role of the generalist obstetrician-gynecologist in the early detection of ovarian cancer. Obstet Gynecol 2002;100(6):1413–1416.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol 2007;110(1):201–214.

Timmerman D, Valentin L, Bourne TH, et al. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16(5):500–505.

Son Paylaşımlar
Arşiv