Hidrosel Tedavisinde Hidroselektomiye Karşı Aspirasyon ve Skleroterapi

Cochrane derleme özeti

Hidroseller sık görülen kistik skrotum anormallikleri olup testisler etrafında sıvı birikimi olur. Hidrosel, drenaj ve sonrasında nüksü önlemek için testis etrafına yapılan ilaç enjeksiyonuyla tedavi edilebildiği gibi açık cerrahiyle de tedavi edilir. Derlememiz bu iki tip tedaviyi kıyaslamayı amaçlıyor. Çalışma tasarımları hakkındaki bilgilerin kısıtlı olması ve katılımcı sayısının az olması nedeniyle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir.

Meta analiz cerrahi grubunda düşük nüks oranı gösterdi ancak kuvvetli bir karar çıkarmak için kanıtlar yetersiz. Enfeksiyon ve ateş gibi postop komplikasyonların yanı sıra maliyet ve çalışmaya dönüş süresi aspirasyon ve skleroterapi grubunda daha düşük, ancak nüks oranı daha yüksekti.

Kısa vade izlemde şifa gruplar arasında benzerdi ancak bu sonuçta çalışmalardan birinin yaşına ve diğer çalışmalara kıyasla farklı ilaç kullanımına bağlı olarak ciddi belirsizlik var.

Kaynak

Shakiba B, Heidari K, Jamali A, Afshar K. Aspiration and sclerotherapy versus hydrocoelectomy for treating hydrocoeles. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009735. DOI: 10.1002/14651858.CD009735.pub2

Orijinal özet için: Hidrosel Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv