İlk ve Kalıcı Dişlerde Çürüklerin Giderilmesinde Lazer

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme, çocuk, ergen ve erişkin dişlerinde çürüklerin giderilmesinde ve hastanın ağrısında geleneksel mekanik oymaya kıyasla lazer tedavisinin bir avantajı olup olmadığı konusuna yöneltildi.

Arka plan

Diş çürümesi dişlerde bakterilerin, kötü ağız hijyeni ve aşırı şeker alımı gibi belli koşullar altında neden olduğu diş dokusu tahribatına bağlı kavite oluşumudur. Belirti olarak ağrı, yerken güçlük görülür ve komplikasyonlar arasında diş kaybı ve diş etlerinde enfeksiyon veya iltihap yer alır. Çürüğü gidermede geleneksel olarak döner driller kullanılır. Ancak bu mekanik araçla ağrı, gürültü ve vibrasyona bağlı rahatsızlığa ilaveten, çok fazla ya da az çürük çıkarılması gibi beklenmeyen yan etkiler olabilir. Lazer tedavisi mekanik oymaya karşı potansiyel bir alternatiftir.

Çalışma özellikleri

Cochrane Ağız Sağlığı grubu çeşitli stratejilerle çeşitli elektronik veri tabanlarında araştırma yaptı. Derlemeye almak için 1998 – 2014 arasında yürütülen 9 randomize kontrollü araştırma seçtik. Derlememizdeki kanıtlar 22 Haziran 2016 tarihine kadar günceldir. Derlemelerde toplam katılımcı sayısı 662 olup 1498 diş tedavi edildi. Üç çalışma ABD’de, birer tane de Tayvan, Çin, Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve Birleşik Krallıkta yürütüldü. Dört araştırmanın popülasyonlarıa çocuk ve erişkinler, dördüne sadece erişkinler ve birine çocuk ve ergenler alındı.

Önemli sonuçlar

Derlenen çalışmalardan sadece birkaçında primer sonuç ölçütleri hakkında layıkıyla ve eksiksiz bilgi raporlandı. İki çalışmada çürük giderme raporlandı ve laser ya da dril tedavisinden hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilmek için yeterli kanıt bulunmadı. Sadece beş araştırmada ağrı atakları raporlandı, lazerle tedavi edilen hastalarda anlamlı azalma görüldü. İltihap veya pulpa ölümü gibi yan etkiler anlamında iki müdahale arasında fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Dokuz çalışma için genel kanıt kalitesi düşüktü. Sadece bir çalışmada katılımcılar layıkıyla randomize edildi, derlenen çalışmaların hiç birinde kayırma hatası riski düşük değildi. Bu derleme diş çürüğü tedavisinde lazer ile mekanik drilleri kıyaslayan yüksek kaliteli çalışmalar gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak

Montedori A, Abraha I, Orso M, D'Errico P, Pagano S, Lombardo G. Lasers for caries removal in deciduous and permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010229. DOI: 10.1002/14651858.CD010229.pub2

Orijinal özet için: Lazerle Kavite

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv