Ampute Hastalarda Fantom Ekstremite Ağrısının Tedavisi İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İnsanlar vücudun olmayan bir parçasında, örneğin kesilen bir ekstremitede ağrı hissedebilir. Buna fantom ekstremite ağrısı denir. Tedavisinde çeşitli ilaçlar denendi. Bunlar aşağıdaki ilaçlar olup herhangi birisinin işe yarayıp yaramadığı belirsiz: Botulinum toksin A, opioidler, N-metil D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri (e.g. ketamin, memantin, dekstrometorfan), antikonvülsanlar, antidepresanlar, kalsitonin ve lokal anestezikler. Bu ilaçların ağrı, işlev, mod, uyku, yaşam kalitesi, tedaviden tatmin ve güvenlik yönünden kısa ve uzun vadede faydaları belirsiz.

Önemli sonuçlar

Bu güncelleme için klinik araştırma taramasını 2016 Nisanına kadar yeniledik. Bulduğumuz 1 yeni araştırmayı da katarak toplam 269 hasta üzerinde yürütülen 14 çalışmayı yeniden derledik. Bir küçük ön raporda botulinum toksin A’nın lidokain/metilprednizolona kıyasla ağrıyı azaltmadığını gösterdi.

Morfin, gabapentin ve ketamin plaseboya kıyasla kısa vadede ağrı giderme sağladı, ancak bulgular çoğunlukla küçük çalışmalara dayanıyor. Kalsitoninle ilgili sonuçlar (plaseboya ve ketamine karşı) ve lokâl anesteziklerle ilgili sonuçlar (plaseboya karşı) değişkendi.

Araştırmaların çok değişken olması farklı ilaçlar için sonuçları kombine etmeyi güçleştirdi. Çoğu çalışmada uyku, depresyon veya mod, yaşam kalitesi, tedaviden tatmin ve çalışmayı bitirmeyen hasta sayısı raporlanmadı. Sonuçlar az sayıda ve küçük çalışmalara dayandığından dikkatle yorumlanmalıdır. Uzun vadeli etkinlik ve güvenlikle ilgili yeterli bilgi bulunmadı. İzlem süreleri daha uzun ve hastalar için önemli sonuç ölçütlerine yönelik büyük çaplı ve iyi kalitede araştırmalar gerekiyor. Daha büyük ve iyi çalışmaların bu hastalar için mevcut en iyi ağrı giderme yöntemi hakkında daha kesin kararlara varmamıza yardımı olacaktır.

Kaynak

Alviar MM, Hale T, Dungca M. Pharmacologic interventions for treating phantom limb pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD006380. DOI: 10.1002/14651858.CD006380.pub3

Orijinal özet için: Fantom Bacak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv