Erişkinde Depresyona Karşı S-Adenozil Metiyonin


Melencolia I. Sanatçı: Albrecht Dürer

Cochrane derleme özeti

Depresyon

Depresyon sık rastlanan tekrarlayıcı bir mod bozukluğudur. Etkilenen hastalarda genellikle mod düşmesi, ilgi ya da zevk kaybı gibi belirtiler görülür. Depresyonlularda sıklıkla aşağıdaki belirtilerden bazıları da görülebilir: Kilo kaybı ya da alımı, iştahta azalma ya da artma, uykusuzluk ya da aşırı uyku, tez canlılık ya da yorgunluk, suçluluk hissi; değersizlik duygusu, konsantrasyon kaybı, kararsızlık, tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri. Tedavide ilaç olarak en sık antidepresanlar kullanılır.

İlaç

S-adenozil metiyonin (SAM) insan vücudunda doğal olarak bulunur ve bir antidepresan etkisi olduğuna dair kanıtlar var. SAM bazı Avrupa ülkelerinde 1980’lerin ortasından beri depresyon ve osteoartrit, fibromiyalji, karaciğer hastalıkları ve migren gibi başka tıbbi durumların tedavisi için pazarlanıyor. Ancak Birleşik Krallık ve ABD’de depresyon tedavisi için resmen onay almadı ve sadece gıda takviyesi olarak sınıflanıyor.

Derlemenin amacı

Depresyonun yarattığı külfetin genişliği, kronikleşme oranının ve konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen hasta sayısının yüksek olması göz önüne alındığında, alternatif ilaçların incelenmesi acilen gerekiyor. Bu derlemede depresyon tedavisinde SAM’ın etkinliği araştırıldı.

Sonuçlar

Majör depresyon tanısı olan erişkinlerde, SAM’ı plasebo ya da başka antidepresan ilaçlara (örneğin imipramin ve essitalopram) karşılaştıran 2016 Şubatına kadar yapılmış tüm randomize kontrollü araştırmalar için bilimsel bilgi tabanlarını taradık.

Bu derlemeye toplam 934 hasta üzerinde yürütülen 8 araştırma dâhil edildi. Tek başına kullanıldığında SAM ile imipramin ya da essaitalopram arasında etkinlik farkına dair kuvvetli kanıt bulunmadı.

SSRI grubu antidepresanlarla kombine kullanıldığında plaseboya üstün bulundu ancak bu kanıtlar düşük kalitede. Tek başına SAM ve plasebo arasında etkinlik farkı bulunamadı ancak yine kanıtlar düşük kalitede. SAM’ın kabul edilebilirliği antidepresanlar ve plaseboya göre fark göstermedi. İstisna olarak, SAM ile tedavi edilen hastalardan imipramine kıyasla daha azı yan etki yaşadı. Ancak SAM’ın kabul edilebilirliğine dair kanıt kalitesi düşüktü.

Bu derlemenin kısıtlamaları, yazarlarla temas kurmaya çalışılmasına rağmen konuya ilişkin tüm verilerin sağlanamaması ve derlenen çalışmalardan bazılarının düşük kalitede olmasıydı.

Bundan sonra ne yapılmalı

Bu derlemeden herhangi bir kesin karar çıkarmak mümkün olmadı ve derlenen kanıtlar düşük kalitede. Erişkinlerin depresyon tedavisinde SAM’ın etkinlik ve kabul edilebilirliğini araştırmak için daha fazla, daha büyük ve daha iyi planlanmış araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Galizia I, Oldani L, Macritchie K, Amari E, Dougall D, Jones TN, Lam RW, Massei G, Yatham LN, Young AH. S-adenosyl methionine (SAMe) for depression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011286. DOI: 10.1002/14651858.CD011286.pub2

Orijinal özet için: Depresyonda Metiyonin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Albrecht Dürer otoportre. / Alte Pinakothek sanat müzesi - Münih

Son Paylaşımlar