Felç Sonrasında Hafıza Kusurları İçin Bilişsel Rehabilitasyon


Foto: Lucien Monfils / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felçli hastaların hafıza problemlerinde bilişsel rehabilitasyonun etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Felç sonrasında hastalar sıklıkla hafıza sorunlarıyla mücadele eder, bu sorunlar günlük yaşamda güçlükler yaratır. Hafıza problemlerinin şiddet ve türü, mod değişimleri ve günlük yaşam aktivitelerinde performans; felcin beyindeki yeri, şiddeti, yaş ve kişinin önceki sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

Hafıza rehabilitasyonu, bilişsel rehabilitasyonun bir parçası olup hafıza işlevinin geri kazanılmasında veya kişinin problemlere adapte olabilmesini sağlamada bir rolü olabilir. Hafıza rehabilitasyonu birçok kurumda rehabilitasyonun standart bir parçasıdır. Ancak bu rehabilitasyonun kişinin hafıza problemlerini iyileştirip iyileştiremediği veya mod, günlük yaşam aktivitelerindeki performans veya yaşam kalitesi üzerine etkisi olup olmadığı belirsizdir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Mayısına kadar günceldir. Bu derlemeye toplam 514 katılımcı üzerine yürütülen 13 araştırma dâhil edildi. Yedi araştırma toplumdan katılımcılar, dördü yatan hastalar ve ikisi karışık katılımcılarla yürütüldü. Katılımcılara, bilgisayar programları kullanarak eğitim, günlük ve takvimler gibi hatırlama yardımcıları kullanarak eğitim gibi çeşitli hafızanın yeniden eğitimi teknikleri uygulandı. Üç çalışmada tedavi gruplar içinde verildi, 10 çalışmada ferdi tedavi yapıldı. Tedaviler iki hafta ile 10 hafta arasında sürdürüldü. Bu çalışmalarda tedavi edilenler bir kontrol grubu ile kıyaslandı. Kontrol gruplarına tedavi almayan ya da başka tip tedavi alan hastalar alındı. Bazı çalışmalarda kontrole olağan bakım uygulandı diğerlerinde bilişsel rehabilitasyon almak için bekleme listesine yazılan hastalar kontrol olarak kullanıldı.

Önemli sonuçlar

Bilişsel rehabilitasyon alan hastaların tedavinin hemen sonrasında günlük yaşamda kontrole kıyasla daha az hafıza problemi bildirdiğini bulduk. Bu, müdahalenin kontrol grubuna kıyasla küçük ile orta arasında bir etkisini temsil ediyor. Ancak faydaların uzun vadede sürdüğüne dair kanıt bulunmadı. Bilişsel rehabilitasyonun insanların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık, mod ve yaşam kalitesini iyileştirdiğine dair kanıt bulamadık. Bilişsel rehabilitasyona katılmanın hastalarda herhangi bir zarara neden olduğuna dair bilgi bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşükle (günlük yaşam aktivitelerine etki) orta (hastanın bildirdiği hafıza problemleri, hafıza testleri ve mod ölçütleri) arasındaydı. Bu çalışmalarda çok az sayıda insan katılımı gibi birkaç kusur mevcut olup bunlar bulgularımızı etkilemiş olabilir.

Kaynak

das Nair R, Cogger H, Worthington E, Lincoln NB. Cognitive rehabilitation for memory deficits after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD002293. DOI: 10.1002/14651858.CD002293.pub3

Orijinal özet için: Felçte Hafıza Rehabilitasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar