Akıllı Seçimler: Diş Hekimliği


Kaynak: Wellcome Library, London / Sanatçı: Hendrick van der Burgh

Diş Hekimleri Ve Hastaların Sorgulaması Gereken Beş Şey

Yayın tarihi: 27 Haziran 2016

1. Bebek ve çocuklara floridsiz diş macunu önermeyin.

Floridli diş macunları diş minesinde bakteriyel asitlerin neden olduğu demineralizasyonu keserek ve mine yüzeyinde yeniden mineralizasyonu güçlendirerek sağladığı yerel etkiyle fayda sağlar. Çürük engelleyici etki fayda ilk dişlerin çıkışıyla başlar.

Floridsiz diş macunlarıyla fırçalamanın çürümeye karşı etkisi yoktur. Tavsiye edilen miktarda floridli diş macunu kullanımı minede renk bozulması yapan floroz riskini küçültür.

2. Kapanış yüzeylerinde yeni başlamış (kovuk olmayan) çürüklerde önce sıvama yapmayı düşünmeden birinci seçenek tedavi olarak restoratif tedavi yapmaktan kaçının.

Yüksek kalitede kanıtlar, kapanış yüzeylerindeki başlangıç aşamasındaki kovuklanmamış çürükleri durdurmada sıvayıcıların güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor. Bir miktar sağlıklı diş dokusu çıkarma gerektiren ve dişi zayıflatarak tedricen daha yaygın tedavi gerektiren restorasyonlara kıyasla sıvama, diş koruyucu bir tedavidir. Tanı konduğunda mümkün olduğunca erken bir aşamada sıvama uygulaması, sonradan çıkabilecek daha yaygın restoratif bakım ihtiyacını minimize ederek sonuçları iyileştirir.

3. Çocuk hastalarda yasal vasi ile birlikte tüm seçenekleri göz önüne almadan koruyucu tespit, sedasyon ya da genel anesteziden kaçının.

Diş tedavisi gereken bazı çocuklar iletişimsel davranış rehberlik tekniklerine cevap vermez. Sedasyon, koruyucu tespit ve genel anestezinin, ebeveyn ve diğer sorumluların bilmediği risk ve yararları vardır. En iyi aydınlatılmış onam uygulaması, getireceği risklerle birlikte tedavinin ertelenmesi dâhil bu tekniklerin kapsamlı ve anlaşılabilir bir açıklamasını gerektirir.

4. Temporo-mandibular eklem rahatsızlıklarının bakımında ilk tedavi seçeneği olarak diş telleri, kapanış dengeleme ve restorasyonlar gibi geri dönüşümü olmayan cerrahi prosedürlerin rutin kullanımından kaçının.

Temporo-mandibular eklem bozukluklarının (TMB) (kas iskelet bozukluğu, travmatik oklüzyon lezyonu değil) daima ilerleyici olduğuna dair kanıt bulunmuyor ve çoğu durumda TMB’li hastaların tedavisiz olarak kendiliğinden iyileştiğine dair kanıtlar var. Bu yüzden tedavi genellikle konservatiftir ve hastanın eğitimi, ilaçlar, fizik tedavi ve/veya kapanış cihazları kullanımı gibi dişlerin şekil ve pozisyonunu ya da çene eklem hizasını değiştirmeyen geri dönüşümlü stratejiler içerir.

5. Restorasyonları sadece eskidiği için değiştirmeyin.

Dental restorasyonlar (dolgu) aşırı yıpranma, malzeme veya dişin kırılması, tutunma kaybı ve çürüğün tekrarlamasına bağlı olarak yetersiz hale gelir. Restorasyon ne kadar büyükse ve/veya doldurulan yüzeylerin sayısı arttıkça yetersizlik ihtimali artar. Restorasyon malzemelerinin yaşam oranları değişkendir ve çeşitli nedenlerle yetersiz kalırlar ancak yaşları yetersizlik kriteri olarak kullanılmamalıdır.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal tavsiyeler için: Akıllı Diş Tedavisi

Kaynaklar

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Fluoride Therapy. Pediatr Dent 2014;36(6): 171-74.

American Dental Association Council on Scientific Affairs. Fluoride toothpaste use for young children. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):190-1.

Wright JT, Hanson N, Ristic H, Whall CW, Estrich CG, Zentz RR. Fluoride toothpaste efficacy and safety in children younger than 6 years: a systematic review. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):182-9

2. Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Mäkelä M, Worthington H. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD001830.

Beauchamp J, Caufield PW, Crall JJ, Donly K, Feigal R, Gooch B, Ismail A, Kohn W, Siegal M, Simonsen R; American Dental Association Council on Scientific Affairs. Evidence-based clinical recommendations for the use of pit-and-fissure sealants: a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc. 2008 Mar;139(3):257-68.

Borges BC, de Souza Borges J, de Araujo LS, Machado CT, Dos Santos AJ, de Assunçao Pinheiro IV. Update on nonsurgical, ultraconservative approaches to treat effectively non-cavitated caries lesions in permanent teeth. Eur J Dent. 2011 Apr;5(2):229–36.

Frencken JE, Peters MC, Manton DJ, Leal SC, Gordan VV, Eden E. Minimal intervention dentistry for managing dental caries – a review: report of a FDI task group. Int Dent J. 2012 Oct;62(5):223–43.

Hesse D, Bonifácio CC, Mendes FM, Braga MM, Imparato JC, Raggio DP. Sealing versus partial caries removal in primary molars: a randomized clinical trial. BMC Oral Health. 2014 May 28;14:58.

de Assunção IV, da Costa Gde F, Borges BC. Systematic review of noninvasive treatments to arrest dentin non-cavitated caries lesions. World J Clin Cases. 2014 May 16;2(5):137-41.

Oral Health Services Guideline Initiative. Pit and fissure sealants: evidence-based guidance on the use of sealants for the prevention and management of pit and fissure caries. Cork (IR): Cork Oral Health Services Research Centre; 2010. 49 p.

3. American Academy of Pediatrics; American Academy of Pediatric Dentistry, Coté CJ, Wilson S; Work Group on Sedation. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients during and after sedation for diagnostic and therapeutic procedures: an update. Pediatrics. 2006 Dec;118(6):2587-602.

Academy of Pediatric Dentistry Council on Clinical Affairs, American. Guideline on protective stabilization for pediatric dental patients. Pediatr Dent. 2013 Sep-Oct;35(5):E169-73.

Council on Clinical Affairs, American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on behavior guidance for the pediatric dental patient. Pediatr Dent 2014;36(6):179-191.

Council on Clinical Affairs, American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on a patient’s bill of rights and responsibilities. Pediatr Dent 2014;36(6): 113-14.

American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on protective stabilization for pediatric dental patients. Pediatr Dent. 2013 Sep-Oct;35(5):E169-73.

American Academy of Pediatrics and American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline for Monitoring and Management of Pediatric Patients During and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures Pediatr Dent. 2008-2009;30(7 Suppl):143-59.

4. Aggarwal VR, Lovell K, Peters S, Javidi H, Joughin A, Goldthorpe J. Psychosocial interventions for the management of chronic orofacial pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;(11):CD008456.

Al-Ani MZ, Davies SJ, Gray RJM, Sloan P, Glenny A-M. Stabilisation splint therapy for temporomandibular pain dysfunction syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD002778.

Treatment for Temporomandibular Joint Dysfunction: guidelines. Ottowa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CA); 2010 May 17. 6 p.

De Boever JA, Nilner M, Orthlieb JD, Steenks MH; Educational Committee of the European Academy of Craniomandibular Disorders. Recommendations by the EACD for examination, diagnosis, and management of patients with temporomandibular disorders and orofacial pain by the general dental practitioner. J Orofac Pain. 2008 Summer;22(3):268-78.

de Souza RF, Lovato da Silva CH, Nasser M, Fedorowicz Z, Al-Muharraqi MA. Interventions for the management of temporomandibular joint osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18;4:CD007261.

Guidelines: diagnosis & management of temporomandibular disorders & related musculoskeletal disorders. Toronto (ON): Royal College of Dental Surgeons of Ontario (CA); 11 p.

Ernst E, White AR. Acupuncture as a treatment for temporomandibular joint dysfunction: a systematic review of randomized trials. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999 Mar;125(3):269-72.

Forssell H, Kalso EJ. Application of principles of evidence-based medicine to occlusal treatment for temporomandibular disorders: are there lessons to be learned? J Orofac Pain. 2004 Winter;18(1):9-22; discussion 23-32.

de Souza RF, Lovato da Silva CH, Nasser M, Fedorowicz Z, Al-Muharraqi MA. Interventions for the management of temporomandibular joint osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18;4:CD007261.

Koh H, Robinson PG. Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD003812.

Luther F, Layton S, McDonald F. Orthodontics for treating temporomandibular joint (TMJ) disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jul 7;(7):CD006541.

de Leeuw R, Klasser GD. Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management. 5th Ed. Hanover Park: Quintessence Books; 2013. 312 p.

5. Rasines Alcaraz MG, Veitz-Keenan A, Sahrmann P, Schmidlin PR, Davis D, Iheozor-Ejiofor Z. Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent or adult posterior teeth. Cochrane Database of Syst Rev. 2014, Issue 3. Art No: CD005620. DOI: 10.1002/14651858.CD005620.pub2.

Fedorowicz Z, Carter B, de Souza RF, Chaves CA, Nasser M, Sequeira-Byron P. Single crowns versus conventional fillings for the restoration of root filled teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2012 May 16;5:CD009109.

Sharif MO, Merry A, Catleugh M, Tickle M, Brunton P, Dunne SM, Aggarwal VR, Chong LY. Replacement versus repair of defective restorations in adults: resin composite. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 8;2:CD005970.

Son Paylaşımlar