Bipolar Hastalıkta Akut Afektif Ataklar İçin Topiramat

Cochrane derleme özeti

Bu derleme kimleri ilgilendirir?

Bipolar bozukluğu olanlar ve sağlık hizmeti sunucuları.

Derleme neden önemli?

Bipolar hastalık sık rastlanan bir mod bozukluğudur. Hastalarda tekrarlayan mod yükselmesi veya iritasyonu ve depresyon belirtileri veya bunların birleşimi görülür. Tedavide genellikle psikiyatrik ilaçlarla yapılır; olağan kullanılan ilaçlar mod stabilizörleri, antidepresanlar ve antipsikotiklerdir. Topiramat epilepside kullanılan bir ilaçtır ancak bipolar hastalık tedavisinde bir rolü olabilir.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı hedefliyor?

Derlememizde bipolar hastalıkta akut afektif atakların tedavisinde topiramatın plasebo ve başka ilaçlara kıyasla etkinliği ve kabul edilebilirliği araştırıldı.

Derlemeye hangi araştırmalar alındı?

13 Ekim 2015’e kadar yayınlanan klinik araştırma raporlarını bulmak için tıbbi bilgi tabanlarını araştırdık. Toplam 1638 hasta üzerinde yürütülen 6 araştırma belirledik. Çalışmalarda tek başına ve sodyum valproat veya atipik antipsikotiklerle kombine topiramat, plasebo ya da lityum gibi konvansiyonel ilaçlarla kıyaslandı.

Çalışmaların 5’inin çoğu alanda kayırma hatası riski düşük, yerleşim gizlemesinde ve diğer kayırma hatası kaynaklarında riski belirsizdi (endüstri kaynaklarından fon aldılar). McIntyre 2000 çalışmasında, katılımcılar ve personel körlenmediğinden performansta kayırma hatası riski yüksek; eksilme ve raporlama kayırma hatası riski düşüktü; diğer alanlarda risk belirsizdi.

Derlemenin kanıtları ne gösteriyor?

Topiramatın manik ve karışık atakların tedavisinde tek başına kullanıldığında plasebodan ne az ne çok etkili olduğuna dair orta kalitede ve başka ilaçlara eklendiğinde de plasebodan ne az ne çok etkili olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulduk.

Manik ve karışık atakların tedavisinde tek başına kullanıldığında lityumun topiramattan daha etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulduk.

Düşük ve çok düşük kalitede kanıtlar, tek başına ya da kombine kullanıldığında topiramatın plasebo veya alternatif ilaçlara kıyasla farklı bir yan etki profilinde fark göstermediğini gösterdi.

Derlemenin kısıtlamaları kanıt kalitesinin genel olarak düşük olmasıydı, bu nedenle daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekte topiramatı manik, karışık ve depresif ataklarda, plasebo ve alternatif veya kombine bipolar tedavilerle karşılaştıran daha fazla kontrollü araştırma yapılmalıdır.

Kaynak

Pigott K, Galizia I, Vasudev K, Watson S, Geddes J, Young AH. Topiramate for acute affective episodes in bipolar disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD003384. DOI: 10.1002/14651858.CD003384.pub3

Orijinal özet için: Bipolar H. Topiramat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv