Mekanik Solunum Gereken Erişkinlerde Ventilatörle İlişkili Pnömoniyi Önlemek İçin Düz Yatmaya Karşı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ağır derecede hasta erişkinlerin solunumu sürdürebilmesi için sıklıkla makineye bağlanması gerekir. Bu makinelerin bir yan etkisi pnömoni riskinde artıştır. Bu, ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) olarak adlandırılır, ağır hastaların önde gelen ölüm nedenlerinden olup hastanede kalış sürelerini ve sağlık maliyetlerini artırabilir. Solunum cihazına bağlı hastaların yatış açısı akciğer enfeksiyonlarını önlemede önemli bir rol oynayabilir.

Derleme sorusu

Hastane yatağına açı vererek baş kısmını kaldırmak akciğerin enfeksiyon kapmasını önleyebilir. Mekanik ventilasyon gereken ağır hastalarda VİP’in önlenmesi için yarı yatar pozisyonun fayda ve zararlarını değerlendirdik. Ayrıca yarı yatar pozisyon için yatak başını hangi açıda kaldırmanın en iyi pozisyon olduğunu araştırdık.

Çalışma özellikleri

878 hasta üzerine yürütülmüş 10 araştırma belirledik. İzlem döneminde 28 hasta ile ilişki kaybedildi. Kanıtlar 27 Ekim 2017 tarihine kadar günceldir. Tüm katılımcılar yoğun bakım ünitelerinden derlendi ve 48 saatten fazla mekanik solunum aldılar.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Toplam 759 katılımcılı 8 araştırmadan sağlanan orta kalitede kanıtlar 30º ile 60º arasında yarı yatar pozisyonun klinik olarak şüpheli VİP’i, 0º ile 10º arası yatar pozisyona kıyasla %25.7 azalttığını gösterdi. Bu sonuca dayanarak, 48 saatten fazla yarı yatar (30º - 60º) pozisyonda bakılan 1000 ağır hastadan 145’inin; buna karşın 0º ile 10º arası yatar pozisyonda bakılan 402’sinin klinik olarak şüpheli VİP yaşamasını bekleyebiliriz.

İki pozisyon arasında mikrobiyolojik olarak konfirme edilmiş VİP’i azaltma açısından (çok düşük kaliteli kanıt), mortalite azalmasında (düşük kaliteli kanıt), YBÜ’de kalış süresinde (orta kalitede kanıt), hastanede kalış süresinde (çok düşük kaliteli kanıt), ventilasyon süresinde ve antibiyotik kullanımında anlamlı fark bulunmadı. Kanıtların temel kısıtlaması olarak analize katkı sağlayan katılımcı sayısının küçüklüğü ve bazı çalışmalarda araştırmacıların, katılımcıların hangi grupta olduğunu bilmeleriydi (kayırma hatası riski).

Çalışmalardan 91 katılımcılı bir tanesinde farklı yatak başı açıları karşılaştırıldı (25° - 30° arasına karşı 45° yarı yatar pozisyon). Çok düşük kaliteli kanıtlar VİP (klinik şüpheli ya da mikrobiyolojik konfirmasyonlu), mortalite (YBÜ ve hastanede), YBÜ’de kalış süresi veya antibiyotik kullanımında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi.

Sadece bir çalışmada ters etki olarak baskı yaraları raporlandı ve 45° yarı yatar pozisyonla 10° yatış arasında bir fark bulamadı. Tromboemboli gibi başka ters etkiler veya kalp hızı, kan basıncı üzerine yan etkiler raporlanmadı.

Çalışma sayısının sınırlı olması ve mevcut kanıtları düşük kalitesi nedeniyle yarı yatar pozisyonun fayda ve zararları belirsiz kalmaya devam ediyor. Bu pozisyonun yatar pozisyona kıyasla etkileri ve optimal vücut pozisyonu üzerine daha yüksek kaliteli kanıtlara ihtiyaç var.

Yazarların kararı

Yarı yatar pozisyon (≥30º) klinik olarak şüpheli VİP’i 0° - 10° yatar pozisyona kıyasla azaltabilir. Ancak kanıtlar ciddi derecede kısıtlı ve kayırma hatası riski yüksek. Başka sonuç ölçütleri ve alternatif yarı yatar pozisyonlarla kıyaslama ile ilgili kesin kararlar çıkarmak için yeterli kanıt mevcut değil. Ters etkiler, özellikle venöz tromboemboli hakkında raporlama yetersiz.

Kaynak

Wang L, Li X, Yang Z, Tang X, Yuan Q, Deng L, Sun X. Semi-recumbent position versus supine position for the prevention of ventilator-associated pneumonia in adults requiring mechanical ventilation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD009946. DOI: 10.1002/14651858.CD009946.pub2

Orijinal özet için: Ventilde Yatış Pozisyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar