Yeni Doğanda Pnömotoraksın Tüp Yerleştirilerek Tedavisine Karşı İnce İğne İle Aspirasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme Sorusu

Yenidoğanda pnömotoraksı interkostal tüp yerleştirme yerine iğne ile aspire etmek mortaliteyi azaltır mı?

Arka plan

Pnömotoraks plevra boşluğuna (akciğerler ve göğüs duvarı arasındaki boşluk) hava girmesidir. Yeni doğanda ciddi bir durumdur ve iğne aspirasyonu ya da göğüse sokulan tüple tedavi edilebilir. İğneyle aspirasyon daha az invaziftir ve tüp sokulmasından kaçınarak hastanede kalış süresini kısaltabilir. Ancak iğne ile aspirasyonda başarısızlık sonradan tüp yerleştirmesi ihtiyacına yol açabilir, bu da ek bir invazif prosedürdür. Bu sistematik derlemede yeni doğanlarda bu iki tekniğin etkinliğine dair mevcut kanıtlar değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Pnömotoraks tedavisinde, yerinde bırakılan bir damar kateteriyle yapılan iğneli aspirasyonu göğüs tüpü yerleştirmeye karşı kıyaslayan, 72 yeni doğan bebeğin katıldığı bir araştırmayı derledik.

Sonuçlar

Yerinde bırakılan bir damar kateteriyle yapılan iğneli aspirasyon kullanımı, göğüs tüpü yerleştirmeye kıyasla mortaliteyi ya da prosedürle ilişkili herhangi bir komplikasyonu azaltmadı. Daha az invazif teknik kullanılan gruba atanan pnömotorakslı bebeklerde hiç interkostal tüp yerleştirme gerekmedi ve prosedür süresi kısaldı.

Kararlar

Belirlenebilen bir küçük araştırma yeni doğanlarda pnömotoraks tedavisi için hangi tekniğin daha iyi olduğunu belirlemek için yeterli bilgi sağlamadı.

Yazarların kararı

Halen yeni doğan pnömotoraksının tedavisinde interkostal tüple drenaja karşı iğne ile aspirasyonun etkinlik ve güvenliğini belirlemek için kanıtlar yetersiz. İki tekniği kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Bruschettini M, Romantsik O, Ramenghi L, Zappettini S, O'Donnell CPF, Calevo M. Needle aspiration versus intercostal tube drainage for pneumothorax in the newborn. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011724. DOI: 10.1002/14651858.CD011724.pub2

Orijinal özet için: Yenidoğan Pnömotoraks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv