Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatörle İlişkili Pnömoniyi Önlemek İçin Ağız Bakımı

Ceren Gökmenoğlu*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hastane yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) mekanik solunuma bağlı hastalarda, ağız bakımının ventilatörle ilişkili pnömoni görülme sıklığına etkileri nedir? Bu savunmasız hastalar için kanıta dayalı bakımı belirlemek amacıyla mevcut tüm uygun araştırmaların özetlenmesini amaçladık.

Arka plan

YBÜ’lerde tedavi edilirken uyutulan ya da sedasyondaki yoğun bakım hastaları çoğunlukla nefes almalarına yardımcı ventilatöre bağlanır. Bu makinelerin 48 saatten fazla kullanılması ventilatörle ilişkili pnömoniye (VİP) neden olabilir. Zaten yoğum bakımda olan bu hastalar için VİP potansiyel olarak ciddi bir komplikasyondur.

Ağız gargarası, jel, diş fırçası ya da bunların kombinasyonunu kullanarak ve bunlarla birlikte ağız içindeki salgıların emilmesiyle yapılan ağız bakımı, bu hastalarda VİP riskini azaltabilir.

Çalışma özellikleri

Bu araştırma derlemesi Cochrane Ağız Sağlığı grubunca yapıldıa, kanıtlar 17 Aralık 2015 tarihine kadar güncel.

Otuz sekiz araştırma çalışması derlendi, ancak çalışmaların yalnızca birkaçı (%13) iyi yürütülmüş ve açıklanmıştı.

Bu çalışmaların tamamı hastanelerin YBÜ’lerde gerçekleştirildi. Çalışmalarda, tedavi için rastgele seçilen toplam 6016 katılımcı yer almıştır. Katılımcıları, yoğun bakımda ve ağız bakımları için hemşirelerin yardımına gereksinim duyan hastalardan oluştu. Çalışmaların çoğu sadece yetişkinleri içerirken, üçünde çocuklar ve birindeyse yeni doğanlar yer aldı.

Çalışmalarda dört ana karşılaştırmaya yapıldı:

1. Plaseboya (aktif klorheksidin içeriği olmadan tedavi) veya her zamanki bakıma (diş fırçalamayla veya diş fırçalama olmadan) karşı klorheksidin antiseptik ağız gargarası ya da jel

2. Hiç diş fırçalamamaya karşı diş fırçalama (antiseptikler ile ya da antiseptikler olmadan)

3. El kuvveti ile diş fırçalamaya karşı elektrikli diş fırçalama

4. Diğer solüsyonlara karşı ağız bakım solüsyonları

Anahtar sonuçlar

Ağız gargarası veya jel olarak klorheksidinin VİP riskini %24’ten %18’e düşürdüğü konusunda yüksek kalitede kanıt bulundu. Yoğun bakımda 48 saatten daha uzun bir süre boyunca ventilatörde olan her 17 kişiden birinde, klorheksidin içeren ağız bakım uygulamalarının kullanımı VİP gelişmesini önleyecektir. Ancak, klorheksidin ile ağız bakım uygulamasının YBÜ’de ölen hastaların sayısını, ya da mekanik ventilasyonda veya YBÜ’de kalış günü sayısını değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadı.

Diş fırçalamanın (antiseptikler ile ya da antiseptikler olmadan) ve diş fırçalama olmadan ağız bakımının (antiseptikler ile ya da antiseptikler olmadan) VİP gelişme riski üzerindeki etkileri konusunda sadece sınırlı kanıta sahibiz.

Üç çalışma, plasebo/serum fizyolojik ile karşılaştırıldığında povidon iyodür antiseptik ağız gargarası ile VİP’de azalma olduğuna dair zayıf kanıt gösterdi.

Ağız içerisinin serum fizyolojik emdirilmiş pamuklu çubukla silinmesi ve serum fizyolojikle yıkanmasını karşılaştıran dört çalışma, serum fizyolojikle yıkamanın VİP gelişme riskinde bir azalma sağladığına dair zayıf kanıt gösterdi.

Bu çalışmalarda değerlendirilen girişimlerin herhangi birinin istenmeyen yan etkilerle ilişkili olduğunu belirlemek için yetersiz kanıt bulundu.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların ne kadar düzgün yapıldığı ve rapor edildiğine bağlı olarak kanıtlar sınırlıydı. Çalışmaların sadece %13’ü iyi yürütülmüş ve iyi açıklanmıştı.

Çalışmalarda bildirilen birkaç sonuç ölçütü için, kesin bir yargıya varılmasını sağlayacak yeterli bilgi yoktu.

Kaynak

Hua F, Xie H, Worthington HV, Furness S, Zhang Q, Li C. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD008367. DOI: 10.1002/14651858.CD008367.pub3

Orijinal özet için: Ağız Sağlığı Ve Ventilatör

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Yard. Doç., Ordu Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv