Şizofrenide Plaseboya Kıyasla Bifeprunoks


Endonezya Batı Java'da bir şizofren, görülen mekandaki 17. yılında. Foto: Erminia Colucci, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili hastalarda antipsikotik bifeprunoks etkili ve güvenli bir tedavi opsiyonu mudur?

Arka plan

Bifeprunoks şizofreni tedavisi için geliştirilmiş bir antipsikotiktir. Bu ilacın şizofreni belirtilerine karşı etkili olduğu ve başka antipsikotiklerle görülen yan etkilere daha az neden olduğu düşünülür. Ancak mevcut başka tedavilerden daha fazla etkisi olmadığının düşünülmesi ve ilacı kullanmakta olan bir kişinin ölümü ile ilgili kaygılar nedeniyle ilacın araştırmaları 2009 yılında durduruldu.

Çoğu şizofreni hastası güncel tedavilere direnç gösterdiğinden yeni seçeneklerin araştırılması gerekiyor, bifeprunoks da bunlardan biridir. Kısmen de kullanımının neden durdurulduğunu anlamaya yardımı olması için bifeprunoksun etkinlik, güvenlik ve yan etkilerine dair mevcut kanıtları derledik.

Kanıt arama

Cochrane Şizofreni Grubunun Enformasyon Uzmanı, uzmanlık kayıtlarını 2015 Ocağına kadar araştırdı. Şizofrenili hastalarda bifeprunoksla plaseboyu kıyaslayan RKA’lar için elektronik araştırma yapıldı ve 42 kayıt belirlendi ve bu araştırmalar gözden geçirildi.

Bulunan kanıtlar

Sadece dört araştırmadan kullanılabilir veri sağlandı, biraz veri eksikliği belirtileri olan bu çalışmalar düşük kalitedeydi. İki araştırma bitti ancak yayınlanmadı, bunlardan bilgi sağlanamadı. Kullanabildiğimiz veriler bifeprunoksun hastalarda gerek pozitif gerekse negatif semptom skalası skorlarını iyileştirdiğini gösterdi. Kilo artışı bifeprunoks ve plasebo alanlarda benzerdi.

Kararlar

Bifeprunoksun etkisine dair veriler az. Bulduğumuz düşük kalitede veriler bifeprunoksun güvensiz veya etkisiz olduğuna dair gerçek kanıt olmadığını gösterdi. Etkileri halen pazarda bulunan diğer ilaçlardan anlamlı derecede farklı görünmüyor. Bu bileşik hakkında başka bilgiler var ancak kamuya açık değil. ABD’deki lisans verme makamının bu önemli kararına temel olacak daha fazla bilgisi olması gerektiği inancındayız. İlaç şirketi de bifeprunoks ile ilerleme isteğini kaybetmiş görünüyor. Potansiyel olarak faydalı bir ilaca erişimi yasaklama kararının; ters etkilere dair net kanıtlar, pazar hesapları veya kayırma hataları nedeniyle alınıp alınmaması bir yana bu kararın alınması ile ilgili tüm bilgilerin kamuya açık olmaması bir ihmal olarak görünüyor.

Kaynak

Chattopadhyay A, Frey S, Green G. Bifeprunox versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD012029. DOI: 10.1002/14651858.CD012029.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Bifeprunoks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv