Pankreas Cerrahisinden Sonra Dren Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pankreas cerrahisinden sonra dren kullanımı postop komplikasyonları azaltabilir mi?

Arka plan

Pankreas cerrahisinden sonra dren kullanımı zorunlu görülmüştür. Bu ameliyatlardan sonra komplikasyonları azaltmada dren kullanımının rolü tartışmalıdır.

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin tüm iyi yürütülmüş araştırmaları 2016 Ağustosuna kadar taradık ve toplam 711 katılımcı üzerinde yürütülen 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Beş araştırmadan üçünde 711 katılımcı dren kullanılan (N = 358) ve dren kullanılmayan (N = 353) gruplara randomize edildi. Bir araştırmada 170 katılımcı aktif dren (yüksek ya da düşük basınçla vakum, N=82) ve pasif dren (vakumsuz, N=78) gruplarına ayrıldı. Bir araştırmada postop pankreas fistül riski düşük 114 katılımcı, drenin erken çıkarıldığı (N = 57) ve geç çıkarıldığı (N = 57) gruplara ayrıldı.

Önemli sonuçlar

Dren kullanımı ile kullanmama arasında; ölümler (drenle %2.2, drensiz %3.4), karın içinde enfeksiyon (drenle %7.3, drensiz %8.5), yara enfeksiyonları (drenle %12.3, drensiz %13.3), genel komplikasyonlar (drenle %64.8, drensiz %62.0), hastanede kalış süresi (drenle 14.3 gün, drensiz 13.8 gün) veya postoperatif komplikasyonlar için ek açık prosedürlerde (drenle %11.5, drensiz %9.1) bir etki belirlemek için yeterli kanıt bulunmadı. Dren grubunda drenle ilişkili bir komplikasyon (drenaj tüpü kırıldı) görüldü (%0.6).

Aktif dren kullanımı ile pasif dren kullanımı arasında; ölümler (aktif drenle %1.2, pasif drenle %0), karın içinde enfeksiyon (aktif drenle %0, pasif drenle %2.6), yara enfeksiyonları (aktif drenle %6.1, pasif drenle %9.0), genel komplikasyonlar (aktif drenle %22.0, pasif drenle %32.1) veya postoperatif komplikasyonlar için ek açık prosedürlerde (drenle %1.2, pasif drenle %7.7) bir etki belirlemek için yeterli kanıt bulunmadı. Aktif drenle birlikte hastanede kalış süresi pasif drene kıyasla daha kısa (ortalama sürede %14.1 azalma) bulundu.

Drenlerin erken veya geç çıkarımını izleyen ölümler hakkında bilgi sadece bir küçük çalışmadan sağlandı, her iki grupta da ölüm görülmedi. Postoperatif komplikasyonlar için ek açık prosedür oranları düşük bulundu (erken çıkarmada 0%, geç çıkarmada 1.8%).

Drenin erken çıkarılmasıyla birlikte komplikasyon oranı, geç çıkarmaya kıyasla daha düşük (erken çıkarmada 38.5%, geç çıkarmada 61.4%), hastanede kalış süresi daha kısa (ortalama kaçış süresinde %21.5 azalma), ve maliyetler daha düşük (ortalama masraflarda %17.0 azalma) bulundu.

Pankreas cerrahisinden sonra rutin dren kullanımının ölümler ve postop komplikasyonları azaltmada herhangi etkisi olup olmadığı belirsizdir. Dren kullanımı halinde pankreas cerrahisinde aktif drenler erken taburculukla ilişkili ve postop pankreas fistülü riski düşük hastalarda drenin erken çıkarılması geç çıkarılmasından daha iyi görünüyor.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekti, bu da faydaların olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplanma ihtimalini gösteriyor. Kanıt kalitesi genel olarak çok düşükle orta arasındaydı.

Kaynak

Cheng Y, Xia J, Lai M, Cheng N, He S. Prophylactic abdominal drainage for pancreatic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010583. DOI: 10.1002/14651858.CD010583.pub3

Orijinal özet için: Pankreas Cerrahisinde Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv