Pankreatik Ve Periampuller Kanserin Rezektabl Olup Olmadığını Değerlendirmede BT Çekimini İzleyen Fa


Whipple ameliyatı. Çizim: Cancer Research UK

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

BT çekiminin rezektabl kanser gösterdiği hastalarda pankreatik ve periampuller kanserin rezektabl olup olmadığını çeşitli görüntülemeler ne kadar iyi belirleyebiliyor?

BT’de bilgisayarla kombine edilen bir seri röntgen çekimi kullanılarak vücudun istenen bölgesi ayrıntılı olarak görüntülenir.

Arka plan

Pankreas karın içi bir organ olup mide ve ince barsak sınırına komşudur. Sindirim için gereken sıvıları salgılar. Pankreasın salgıladığı sıvılar, pankreas kanalından ince barsağın üst kısımlarına dökülür. Safra kanalı, safrayı karaciğer ve safra kesesinden barsağa boşaltır. Pankreas ve safra kanalları ince barsağa dökülmeden önce birleşir. Bu bölgeye periampuller bölge denir. Cerrahi çıkarma sadece pankreatik ve periampuller bölgeden çıkan kanserlerde potansiyel olarak şifa verici bir tedavidir. BT çekimleri kanser yayılımını olduğundan az değerlendirdiği için ciddi oranda hasta gereksiz yere majör eksploratif karın ameliyatına (laparotomi) giriyor. Eğer büyük açık ameliyatta kanserin karın içinde yayıldığı belirlenirse ana tedavi kemoterapidir ki bu da kansere şifa sağlamaz ancak sürviyi iyileştirebilir. Bu nedenle, majör girişim öncesinde kanserin yayılımı bilinebilirse majör açık ameliyattan ve birlikte görülen risklerinden kaçınmak mümkün olur.

Kanserin yaygınlığının belirlenmesi kanserin “aşamalandırılması” olarak bilinir. Genellikle aşamalandırma için kullanılan minimal test BT çekimidir. Ancak bu kanseri olduğundan düşük aşamada gösterebilir; yani kanserin yayılımını olduğundan az gösterebilir. Pankreas kanserinin çıkarılabilir olup olmadığını anlamak için BT’ye ek olarak çeşitli başka görüntülemeler kullanılabilir. Bunlar aşağıdaki testlerdir:

1. Manyetik rezonans görüntüleme,

2. Pozitron emisyon tomografisi (PET): Dokuları ayırmak için küçük miktarda radyoaktif şeker kullanılır. Kanser hücrelerinin çoğunlukla normal hücrelerden daha fazla şeker kullanması özelliğine dayanır.

3. Endoskopik ultrason (EUS): Endoskopun ucuna bir ultrason probu takılarak farklı dokular görüntülenir.

Ayıca BT yerine bir PET-BT kombinasyonu kullanılabilir.

Çeşitli çalışmalarda bu testler için kanserin çıkarılabilir olup olmadığında farklı doğruluk dereceleri bildirildi. Bu derlemede tüm bu çalışmaları belirledik ve BT çekiminden sonra çıkarılabilir olduğu düşünülen pankreatik ve periampuller kanserlerin aşamalandırmasında ortalama tanısal doğruluklarını belirlemek için uygun matematiksel metotlar kullandık.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 34 hasta üzerinde yürütülen 2 araştırma dâhil edildi. Her iki çalışmada da EUS’nin tanısal performansı değerlendirildi. Kanıtlar 5 Kasım 2015 tarihine kadar günceldi.

Kanıt kalitesi

Bu çalışmalardan biri böylesi bir çalışmanın yürütülebileceği kadar iyi yürütüldü, diğer çalışmanın metodolojik kalitesi düşüktü.

Önemli sonuçlar

Derlenen iki çalışma, tek başına BT’nin kanserin ameliyatla tamamen çıkarılabileceğini gösterdiği hastaların %61’inde laparatomiye teşebbüs edilirse bunu başarabilmek için kanserin çok fazla yayılmış bulunacağını gösterdi. Örnek boyutunun küçük olması nedeniyle BT çekiminde kanseri rezektabl bulunan pankreas kanserli hastalarda EUS kullanımının faydasında ciddi belirsizlik var. BT ile rezektabl bulunan pankreas kanserli hastalarda EUS’nin rutin olarak uygulanması gerektiğini gösteren kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Tamburrino D, Riviere D, Yaghoobi M, Davidson BR, Gurusamy K. Diagnostic accuracy of different imaging modalities following computed tomography (CT) scanning for assessing the resectability with curative intent in pancreatic and periampullary cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD011515. DOI: 10.1002/14651858.CD011515.pub2

Orijinal özet için: CT İle Yayılım Belirleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv