Ventilatöre Bağlı Pnömonili Hastalarda Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ventilatörler hastanın solumasını sağlayan makinelerdir. Ventilatörün hortumu hastanın ağzından soluk borusuna yerleştirilir. Bazen ventilatör hortumunda hastanın akciğerlerini enfekte eden bakteriler bulunur, buna ventilatörle ilişkili pnömoni denir. Ventilatörle ilişkili pnömoni ciddi derecede zararlı etkiler yaratabilir, bazen ölüme yol açabilir. Ventilatörle ilişkili pnömonili hastaların tedavisinde hekimin, çoğu zaman özel tipte bir bakteriyel enfeksiyondan habersiz olarak hangi antibiyotiği yazacağına karar vermesi gerekir Bu karar önemlidir çünkü başlangıç tedavisinin uygun olmaması zararlı etkiler riski ve hastanede kalış süresini artırabilir.

Araştırma tarihi

2015 Aralığına kadar yapılan çalışmaları araştırdık.

Çalışma özellikleri

Yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni için tedavi edilen ve antibiyotik gereken 18 yaşından büyük erişkinlerde yapılan çalışmaları aradık. Toplam 3571 hasta üzerine yürütülen 12 araştırma analiz edildi.

Önemli sonuçlar

Derlenen tüm çalışmalarda bir antibiyotik tedavi planı bir başkasına karşı kıyaslandı ancak bunlar çalışmalar arasında değişkendi. Bazı çalışmalar tüm katılımcıların sonuçlarını yayınlamadığı ve çoğunun fonları ilaç firmalarından sağlandığı ve çalışma yazarları bu şirketlerle bağlantılı olduğu için kayırma hatası riski potansiyeli vardı.

Sonuçlarımızın değerlendirmesinde istatistiksel teknikler kullandık. Çokluya karşı tek antibiyotik için ölüm ya da şifa ya da ters olay oranlarında fark bulamadık.

Opsiyonel yardımcılarla kombinasyon tedavileri kıyaslamasında sadece bir kıyaslamada klinik şifayı analiz edebildik; tigesiklin ve imipenem-silastatin kıyaslamasında imipenem-silastatinle klinik şifa oranı daha yüksek bulundu.

Karbapenemsiz tedaviye karşı karbapenem tedavisini inceledik ve ölüm oranı ve ters olaylarda fark bulamadık, ancak karbapenemle birlikte klinik şifa oranını yüksek bulduk.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini çoğu sonuç ölçütleri için orta, tekli-çoklu antibiyotik tedavileri kıyaslamasında klinik şifa için çok düşük bulduk. Ayrıca karbapenemli ve karbapenemsiz tedaviler arasındaki kıyaslamada ters olaylar için kanıt kalitesini düşük bulduk.

Kararlar

Ventilatörle ilişkili pnömonide tek ve kombine tedaviler arasında fark bulamadık bu da tek antibiyotikli tedavi planı kullanımına destek sağlıyor. Bu tüm hastalar için geçerli olmayabilir, çünkü çalışmalarda zararlı bakteri tiplerine maruziyet riskinde olan hastalar tanımlanmadı.

Çok az sayıda çalışma yapıldığı için ventilatörle ilişkili pnömonili hastaların tedavisinde en iyi tek antibiyotik seçeneğini değerlendiremiyoruz ancak karbapenemler test edilen diğer antibiyotiklerden daha iyi şifa oranları sağlayabilir.

Kaynak

Arthur LE, Kizor RS, Selim AG, van Driel ML, Seoane L. Antibiotics for ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD004267. DOI: 10.1002/14651858.CD004267.pub4

Orijinal özet için: Ventil Pnömonisinde Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv