Çocuklarda Yatak Islatma Tedavisinde Trisiklik ve İlişkili Diğer İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yatak ıslatma fiziksel bir rahatsızlığa bağlı olmadan uyku esnasında irade dışı idrar kaçırmadır. Sosyal, duygusal ve psikoloji problemlere neden olabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. 5 yaşındaki çocukların %15-20’sini etkileyebilir ve erişkinlikte %2’ye kadar devam edebilir. Yatak ıslatma tedavisinde tek başına ya da başka tedavilerle kombine olarak çeşitli tipte birçok ilaç kullanılmıştır. Trisiklik ilaçlar 1960’lardan beri yatak ıslatma tedavisine kullanılan antidepresanlardır. Muhtemelen mesane üzerindeki antispazmodik etkileri sayesinde iş görürler. Bu derlemede 4071 çocuk üzerinde trisiklik ilaçlarla yürütülen 64 araştırma incelendi.

Ana bulgular

Yatak ıslatma tedavisinde en sık kullanılan trisiklik ilaç imipramindir. Trisiklikler tedavi döneminde plaseboya kıyasla yatak ıslatmayı yaklaşık haftada bir gece azaltır ve çocukların yaklaşık beşte biri 14 geceyi kuru geçirebilir. Ancak trisiklikler kesildiğinde çoğu yatağını yeniden ıslatır.

Ters etkiler

Trisiklikler sadece olağan kullanılan diğer ilaç dezmopressin kadar etkilidir. Ancak özellikle doz aşımı olduğunda nöbetler, kalp, karaciğer ve kan üzerine lökosit sayısında azalma şeklinde etkiler gibi daha çok yan etkileri vardır ve bunlar ciddi olabilir. Mevcut kanıtlar yatak ıslatma alarmlarının trisikliklerden daha etkili bir tedavi olduğunu telkin ediyor ve bunların yan etkisi bulunmuyor. Bu tedavinin kesilmesinden sonra etkisi de daha kalıcıdır ancak etkili olabilmesi için çocuğun daha fazla gayret göstermesi ve alenin daha fazla desteği gerekir.

Kısıtlamalar

Derlenen çalışmaların çoğu eski ( en yenisi 2008), küçük ve düşük kaliteli olup kayırma hatası riski konusunda yargıya varmak için bilgiler yetersiz. Bu derlemedeki kanıtlar 30 Kasım 2015 tarihine kadar günceldir.

Yazarların kararı

Trisikliklerin tedavi döneminde yatak ıslatılan gece sayısını azaltmada etkili olduğu ancak tedavinin kesilmesinden sonra kalıcı bir etkisinin olmadığına ve çoğu çocukta tekrarladığına dair kanıt var. Tersine olarak alarm tedavisinin kısa ve uzun vadede daha iyi sonuçlar sağladığına dair kanıt var. Trisikliklerin antikolinerjiklerle kombine edildiğinde monoterapiye kıyasla daha etkili olabileceğine dair biraz kanıt var.

Kaynak

Caldwell PHY, Sureshkumar P, Wong WCF. Tricyclic and related drugs for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD002117. DOI: 10.1002/14651858.CD002117.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Gece İşemesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv