Akıllı Seçimler: Kardiyoloji


Van Gogh'u da tedavi eden Dr. Paul Gachet'ye (1828-1919) ait Laennec tipi stetoskop. Foto: Science Museum, London / Wellcome Images

Hastalar Ve Hekimlerin Sorgulaması gereken Beş Şey

Yayın tarihi: 4 Nisan 2012; tavsiye #5 güncelleme 22 Eylül 2014

1. Yüksek risk markerleri olmadıkça, kardiyak belirtileri olmayan hastaların ilk değerlendirmesinde stres kardiyak görüntüleme veya ileri non-invazif görüntülemeler yapmayın.

Gereksiz taramaların %45 kadarını belirti göstermeyen düşük riskli hastalar oluşturur. Testler sadece aşağıdaki bulguların varlığında yapılmalıdır: 40 yaş üstü hastalarda diyabet, periferik arter hastalığı veya koroner kalp hastalığı olayları için yıllık %2’den yüksek risk.

2. Belirti göstermeyen hastaların rutin izleminin bir parçası olarak yıllık stres kardiyak görüntüleme veya ileri non-invazif görüntüleme yapmayın.

Belirti göstermeyen hastalara seri ya da takvimli olarak (örneğin her bir - iki yılda bir veya bir kalp prosedürünün senesinde) stres kardiyak görüntüleme veya ileri non-invazif görüntüleme yapmak hasta bakımında nadiren anlamlı bir değişiklikle sonuçlanır. Hastanın sonuçlarına ispatlanmış bir etkisi olmayan bu uygulama, gereksiz invazif prosedürler ve aşırı radyasyon maruziyetine yol açar. Bunun bir istisnası baypas girişiminden sonra 5 yıldan fazla zaman geçen hastalar olabilir.

3. Düşük riskli kalp dışı cerrahi planlanan hastalarda pre-operatif değerlendirme olarak stres kardiyak görüntüleme veya ileri non-invazif görüntüleme yapmayın.

Non-invazif görüntüleme düşük riskli kalp dışı cerrahi ye (örneğin katarakt çıkarma) giren hastalarda faydalı değildir. Bu tip testler hastanın klinik bakımını veya sonuçları değiştirmez ve maliyetleri artırır.

4. Hafif, belirti vermeyen doğumsal kapak hastalığı olan ve bulgu ve belirtilerde değişimi olmayan erişkin hastalarda rutin izlem olarak ekokardiyografi yapmayın.

Doğumsal kapak hastalığı olan hastalar bir bozukluğun başlamasından önce genellikle yıllar boyu belirtisiz kalır. Klinik durumda değişim olmadan yıllık ekokardiyogram önerilmez.

5. Kalp krizi geçiren bazı hastalarda ciddi derecede kapanmış tüm arterlerin tam revaskülarizasyonunun daha iyi sonuçlar getirdiğini gösteren yeni bilimsel sonuçlara cevaben ACC, hasta ve sağlıkçıların bu uygulamanın gerçekten gerekli olduğunu sorgulaması Akıllı Seçim tavsiyesini geri çekti.

Bu tavsiye üzerine tam ACC beyanını buradan okuyabilirsiniz.

Bu tavsiyeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal tavsiyeler için: Akıllı Kardiyoloji

Kaynak

1. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, Heidenreich PA, Henkin RE, Pellikka PA, Pohost GM, Williams KA. ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the American Society of Nuclear Cardiology, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Nuclear Medicine. J Am Coll Cardiol 2009;53:2201–29.

Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson JM, Mark D, Min J, O’Gara P, Rubin GD. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed tomography: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol 2010;56:1864-94.

Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, Lai WW, Manning WJ, Patel AR, Picard MH, Polk DM, Ragosta M, Ward RP, Weiner RB. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Endorsed by the American College of Chest Physicians. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 1;57(9):1126-66.

Hendel RC, Abbott BG, Bateman TM, et al. Role of radionuclide myocardial perfusion imaging for asymptomatic individuals. J Nucl Cardiol. 2011;18:3-15.

2. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, Heidenreich PA, Henkin RE, Pellikka PA, Pohost GM, Williams KA. ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the American Society of Nuclear Cardiology, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Nuclear Medicine. J Am Coll Cardiol 2009;53:2201–29.

Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson JM, Mark D, Min J, O’Gara P, Rubin GD. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed tomography: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol 2010;56:1864-94.

Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, Lai WW, Manning WJ, Patel AR, Picard MH, Polk DM, Ragosta M, Ward RP, Weiner RB. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Endorsed by the American College of Chest Physicians. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 1;57(9):1126-66.

3. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, Heidenreich PA, Henkin RE, Pellikka PA, Pohost GM, Williams KA. ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the American Society of Nuclear Cardiology, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Nuclear Medicine. J Am Coll Cardiol 2009;53:2201–29.

Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson JM, Mark D, Min J, O’Gara P, Rubin GD. ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed tomography: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American Society of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol 2010;56:1864-94.

Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, Lai WW, Manning WJ, Patel AR, Picard MH, Polk DM, Ragosta M, Ward RP, Weiner RB. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Endorsed by the American College of Chest Physicians. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 1;57(9):1126-66.

Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, Calkins H, Chaikof EL, Fleischmann KE, Freeman WK, Froehlich JB, Kasper EK, Kersten JR, Riegel B, Robb JF. ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). J Am Coll Cardiol 2007;50:e159-242.

4. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, Lai WW, Manning WJ, Patel AR, Picard MH, Polk DM, Ragosta M, Ward RP, Weiner RB. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Endorsed by the American College of Chest Physicians. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 1;57(9):1126-66.

5. http://www.cardiosource.org/news-media/media-center/news-releases/2014/09/choosing-wisely-statement.aspx

Son Paylaşımlar
Arşiv