Başarısız Kanal Tedavisinde Yeniden Tedavi Prosedürleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanal tedavisinin başarısız olduğu hastaların yeniden tedavisi için en iyi yolu araştırdık. Cerrahi ya da cerrahi dışı tedaviden hangisinin daha iyi olduğunu ve cerrahide spesifik malzeme, cihaz ya da prosedür kullanmanın lezyonun iyileşmesine faydası olup olmadığı ve cerrahi sonrası hastanın ağrısını azaltıp azaltmadığını anlamaya çalıştık. Bu derleme 2008 yılında yayınlanan eskisini güncelliyor.

Arka plan

Kanal tedavisinde dişin enfekte pulpası çıkarılır, kök boşluğu dezenfekte edilir ve doldurulur. Ancak enfeksiyona neden olan mikroplar tamamen giderilememişse bir zaman sonra kökün ucunun hastalanmasına neden olabilir, buna periapikal lezyon denir. Bunun tedavisi ilk tedaviyle aynı şekilde, kurondan kök kanalındaki dolgunun çıkarılıp yeniden doldurmadan önce mümkün olduğunca temizlenip dezenfekte edilerek uygulanan ikinci bir girişim gerektirir. Buna alternatif olarak bu prosedür başarısız olacaksa ya da uygun değilse bir cerrahi girişim yapılabilir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 10 Şubat 2016’ya kadar geniş olarak araştırdık. Periapikal lezyonların tedavisinde hastaların farklı tedavi gruplarına randomize edildiği 20 araştırma belirledik.

Bu çalışmalarda 9 farklı kıyaslama yapıldı:

Cerrahi olamayan tedaviye kıyasla cerrahi (iki çalışma, birinde hastalar 10 yıla kadar izlendi); iki tanısal radyografik teknik (bir çalışma); antibiyotikle ve antibiyotiksiz postop enfeksiyon gelişimi (bir çalışma); cerrahi prosedürün en kritik aşamalarında cerrahın görüşünü iyileştiren çeşitli cihazlar kullanımı (bir çalışma); iki farklı tip gingival insizyon kullanıldığında, tedavi edilen dişe komşu dişetinin estetik görünümü (iki çalışma), kök ucunu tedavisi için minimal invazif ultrason cihazları ya da geleneksel freze kullanımı (bir çalışma); periapikal lezyonu greft malzemesiyle doldurma (dört çalışma); ve ağrıyı azaltmak için cerrahi bölgesine düşük enerjili lazer uygulama (bir çalışma).

Önemli sonuçlar

Bir cerrahi yaklaşımın diğerine kıyasla müdahaleden sonra bir yılda (veya dört ya da on yılda) daha iyi sonuçlar sağladığına dair kanıt bulunmuyor. Ancak cerrahi olarak tedavi edilen hastalar tedavi sonrası ilk bir haftada ağrı ve şişmeden daha çok yakındılar.

Çeşitli cerrahi teknikler değerlendirildi. Kök ucu preparasyonunda geleneksel frezelere kıyasla ultrasonik cihazlar kullanımıyla bir yılda iyileşme daha iyi göründü.

Kök uçları mineral tiroksit agregatıyla doldurulduğunda ortograde gütaperka kök dolgusuyla tesviye tedavisine kıyasla bir yıllık izlemde iyileşmenin daha iyi olduğuna dair bazı kanıtlar bulundu.

Cerrahi prosedür esnasında defekte hastanın kendi plateletleriyle zenginleştirilmiş jelden oluşan greft uygulaması postoperatif ağrıyı anlamlı derecede azalttı.

Düşük enerjili lazer uygulaması cerrahi bölgesinde ağrıda âşikar bir azalma sağlamadı.

Küçük bir gingival insizyonla iki komşu diş arasındaki dişetini koruyabiliyor, estetik görünümü iyileştiriyor ve cerrahi sonrası daha az ağrıya neden oluyor.

Antibiyotik kullanımının postop enfeksiyon oluşumunu azalttığına dair kanıt bulunmadı (prosedür iyi yapıldığında enfeksiyon son derecede nadir bir olay olmasına rağmen).

Cerrahın görüşünü iyileştirmek için kullanılan farklı yollar operasyon sonrası en az bir yılda farklı sonuçlar getirmedi ve yeniden tedavinin sonuçları tanı için kullanılan radyografik teknikten bağımsız bulundu.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık, bu nedenle bulgularımıza güvenemiyoruz. Sadece bir çalışmada kayırma hatası riski düşüktü; çoğunluğunda kayırma hatası riskine yüksek değer biçtik.

Kaynak

Del Fabbro M, Corbella S, Sequeira-Byron P, Tsesis I, Rosen E, Lolato A, Taschieri S. Endodontic procedures for retreatment of periapical lesions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD005511. DOI: 10.1002/14651858.CD005511.pub3

Orijinal özet için: Yeniden Kanal Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar