Felç Sonrası Spastisite Tedavisinde Kullanılan Botulinum Toksini Dışındaki İlaçlar


Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felçli hastalarda spasitisiteyi kontrol için kullanılan ilaçlar (botulinum toksini dışında) plasebodan daha iyi mi?

Arka plan

Felçli hastalarda spasitisiteyi kontrol için ilaç kullanımı için kanıt olup olmadığını ve varsa tüm vücudu etkileyen ilaçların (sistemik ilaçlar), lokal ilaçlara kıyasla etkilerinin farklı olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

Toplam 303 katılımcıda yürütülen 7 araştırmayı derledik, kanıtlar 2016 mayısına kadar günceldir. Derlenen çalışmalar değişkendi. İkisi plasebo kontrollü olup, kalanında ilaçlar birbirine karşı kıyaslandı. İki çalışma iki sistemik ilacı birbirine karşı; ikisi iki lokal ilacı birbirine karşı; beşincisi de bir sistemik ilacı bir lokal ilaca karşı kıyasladı.

Önemli sonuçlar

Çalışma sonuçları değişken olduğundan net kararlara varamadık. İki kontrollü çalışmada çelişkili sonuçlar çıktı; kombine ettiğimizde tedavi grubundan yana hafif bir fayda bulundu. Bu iki çalışmada tedavi için ilaç kullanmakla bir ters olay yaşama riskinde artış ihtimali olduğuna dair net kanıt sağlandı.

Bu derlemede spastisite tedavisinde farmakolojik müdahalelerin kullanımına dair araştırma ve kanıt eksikliği belirlendi. Gelecekte, tedaviye başlamak için en iyi zamanı ve optimal dozu belirlemek için araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi değişkendi. Çalışmalardan biri hariç tümünde araştırılan alanlardan en azından biri için kayırma hatası riskinin yüksek olduğu yargısına vardık. Örnek boyutları ilaç araştırması için nispeten küçüktü, üçünde katılımcı sayısı 30’un altındaydı.

Kaynak

Lindsay C, Kouzouna A, Simcox C, Pandyan AD. Pharmacological interventions other than botulinum toxin for spasticity after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010362. DOI: 10.1002/14651858.CD010362.pub2

Orijinal özet için: Felçte Antispastik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv
 
</