Hemodiyaliz Hastalarında Damar Yolu Açmak İçin Ön Değerlendirme


Foto: Troete / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Hemodiyaliz hastalarını diyaliz makinesine bağlamak için bir damar yolu gerekir. Başka tipte giriş yollarına kıyasla enfeksiyon ve pıhtılaşma ihtimali az olduğundan arterio-venöz fistüllerin hastalar için daha iyi sonuçlar verdiği yaygın olarak kabul edilir.

Fistüllerin diyalizde kullanılabilecek şekilde olgunlaşması uzun zaman alabilir ve birçoğu başarısız olur. Kan damarlarının fistül girişimi öncesinde tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak haritalanması cerraha en iyi damarları seçerek en iyi fistülü planlamada yardımcı olur. Bu fistüllerin olgunlaşması, açık ve diyalizde kullanıma müsait kalması ihtimalini kuvvetlendirir.

Bu derleme için 2015 Nisanına kadar yayınlanmış literatürü araştırdık ve 450 hastada yürütülen, derleme kriterlerimize uygun 4 araştırma bulduk. Derlenen çalışmalarda cerrahi öncesinde tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak değerlendirme yapıldığında olgunlaşan fistül oranı, standart (görüntüleme olmadan) müdahaleye karşı kıyaslandı.

Analizimizde cerrahi öncesinde damar görüntülemenin olgunlaşan fistül oranını artırmadığını bulundu. Bu alandan daha fazla katılımcı ile yapılacak daha fazla araştırmanın, hemodiyaliz için gerek duyulan hastalarda cerrahi öncesi görüntülemenin fistül başarısını artırmaya yardımı olup olmadığını daha iyi anlamamıza faydası olabilir.

Kaynak

Kosa SD, Al-Jaishi AA, Moist L, Lok CE. Preoperative vascular access evaluation for haemodialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007013. DOI: 10.1002/14651858.CD007013.pub2

Orijinal özet için: Fistül Öncesi Görüntüleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv