Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Çocuklar İçin Ağız İçi ve Fonksiyonel Ortopedik Aygıtlar

Çeviri: Dt. Emine Karslı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, obstrüktif uyku apnesi sendromlu çocukların tedavisinde kullanılan ağız içi ve fonksiyonel ortopedik aygıtların, etkinliği ve güvenliği değerlendirildi.

Arka plan

Çocuklarda obstrüktif uyku apnesi sendromu, uyku esnasında ortaya çıkan, tam veya kısmi üst solunum yolu tıkanıklığı ataklarıyla karakterize bir solunum bozukluğudur. Sendromun çeşitli risk faktörleri vardır. Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda aşırı uyku hali, sinirlilik, yorgunluk, sabah saatlerinde baş ağrısı, burun tıkanıklığı, horlama ve kabus gibi gündüz ve gece semptomları görülür. Çocuklarda obstrüktif uyku apnesi için olağan tedavi yaklaşımı adeno-tonsillektomidir (adenoid ve bademciklerin çıkarılması). Ancak obstrüktif uyku apnesi, kraniyofasiyal anomaliler ile seyrediyorsa bu yaklaşımın yararı sınırlıdır. Obstrüktif uyku apnesi ve kraniyofasiyal anomalileri olan hastalarda, ağız içi ve fonksiyonel ortopedik aygıtlar kullanıldı. Bu aygıtlar alt çeneyi önde tutarak üst hava yolunda genişlemeye olanak sağlar ve üst hava yolu boşluğunu arttırarak solunum fonksiyonunu geliştirir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemenin dayandığı kanıtlar 7 Nisan 2016 itibariyle günceldir. Ağız içi aygıtla tedavi edilen veya tedavi edilmeyen 32 çocuğun dâhil edildiği, bulunan tek çalışma 23 katılımcıyla bitirildi.

Anahtar sonuçlar

Çocuklarda obstrüktif uyku apnesi sendromu, ağız içi aygıtlar veya fonksiyonel ortopedik aygıtlarla tedavi edilebilir. Ancak bu sonuç, küçük örnekli tek bir çalışmadan elde edilen verilere dayanıyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmada katılımcı sayısı azdı ve farklı sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine çok düşük değer biçildi. Çocuklarda obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde ağız içi veya fonksiyonel ortopedik aygıtların etkili olup olmadığını belirlemek için henüz yeterli kanıt bulunmuyor.

Yazarların kararı

Çocuklarda obstrüktif uyku apnesi tedavisinde, ağız içi ve fonksiyonel ortopedik aygıtların etkin olup veya olmadığını gösteren yeterli kanıt bulunmuyor. Uyku apnesinin risk faktörü olan kraniyofasiyal anomalilere sahip çocuklar gibi belirli olgularda, ağız içi veya fonksiyonel ortopedik aygıtlar tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir

Bilimsel özet

Arka plan

Apne; burun veya ağızdaki hava akışının azaldığı bir solunum bozukluğudur. Çocuklarda risk faktörleri; adenotonsiller hipertrofi, obezite, nöromüsküler rahatsızlıklar ve kraniyofasiyal anomalilerdir. Çocukluk çağında obstrüktif uyku apnesi sendromunun (OBUAS) en yaygın tedavisi adeno-tonsillektomidir. Ancak özellikle başka hastalığı bulunan kişilerde cerrahi risklerinden ve kraniyofasiyal anomalilere bağlı olarak nüks görülebileceğinden bu tedavi yaklaşımı kısıtlıdır. Ağız içi aygıtların ve fonksiyonel ortopedik aygıtların alt çeneyi önde tutarak üst solunum yolunu genişletme ve böylece solunum fonksiyonunu iyileştirme olasılıkları vardır, bu yüzden bu aygıtlar kraniyofasiyal anomalisi olan OBUAS hastalarında kullanılabilir.

Amaç

Obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda ağız içi veya fonksiyonel ortopedik aygıtların etkilerini değerlendirmek.

Araştırma stratejisi

Aşağıdaki elektronik veri tabanları taranmıştır: Cochrane Ağız Sağlığı Çalışma Kayıtları (7 Nisan 2016 tarihine kadar); Cochrane Kütüphanesinde (CENTRAL; 2016, Sayı 3) (7 Nisan 2016 tarihinde); MEDLINE Ovid (1946 - 7 Nisan 2016); Embase Ovid (1980'den 7 Nisan 2016 tarihine kadar); LILACS BIREME (1982'den 7 Nisan 2016 tarihine kadar); BBO BIREME (1986'dan 7 Nisan 2016 tarihine kadar) ve SciELO Web of Science (1997'den 7 Nisan 2016 tarihine kadar). ClinicalTrials.gov'u ve Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu'nu 7 Nisan 2016'da devam eden araştırmalar için araştırdık. Elektronik aramalarda dil veya yayın tarihi ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Seçim kriterleri

Bu derlemeye; 15 veya daha küçük yaştaki çocuklar üzerinde yapılan, tüm oral ve fonksiyonel ortopedik aygıtları plasebo ile karşılaştıran, kontrollü randomize, yarı randomize çalışmalar dahil edilmiştir. Birincil sonuç ölçütü: apnenin saat başına bir nöbetten daha aza indirilmesi. İkincil sonuç ölçütleri: dişsel ve iskeletsel ilişki, uyku parametrelerinde iyileştirilme, bilişsel ve fonetik işlev, davranışsal sorunlar, yaşam kalitesi, tedavinin yan etkileri ve maliyet.

Veri toplama ve analiz

Çalışmalar iki yazar tarafından tarandı ve veriler çıkarıldı. Çalışmalarla ilgili ek bilgi için yazarlarıyla temasa geçildi. Tüm önemli ikili sonuçların risk oranları % 95 güven aralığı ile hesaplandı. GRADEpro yazılımı ile çalışmaların kanıt kalitesi değerlendirildi.

Ana sonuçlar

İlk aramada 686 çalışma tespit edildi. Derlemeye alınabilecek nitelikte tek bir çalışma tespit edildi. Bu araştırmada, 23 çocukta ağız içi aygıtı ile hiçbir tedavi uygulamamanın sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada, apne-hipopne indeksi, gündüz semptomları (aşırı uyku hali, sinirlilik, yorgunluk, okul sorunları, sabahları susama, ağız solunumu ve burun tıkanıklığı) ve gece semptomları (horlama, huzursuz uyku ve kabuslar) değerlendirilmiştir. Bulgular, sonuç ölçütleri ve değerlendirme zamanları açısından tutarsızdı. Kanıt derecesi çok düşük olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak

Oliveira DA, Prado LBF, Prado GF, Carvalho LBC. Oral appliances and functional orthopaedic appliances for obstructive sleep apnoea in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD005520. DOI: 10.1002/14651858.CD005520.pub3

Orijinal özet için: Çocukta Uyku Apnesi Ağız İçi Aygıt

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

Son Paylaşımlar
Arşiv