Ayrılmayan Plasentayı Ayırmak İçin Nitrogliserin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Vaginal doğumdan sonra plasentanın ayrılmaması nadir görülür, ciddi kanama ile birliktelik gösterebilir ve tedavi edilmeden kalırsa ölüme dahi neden olabilir. Plasenta uterus duvarından ayrılmış ancak servikal yoldan çıkamayacak şekilde sıkışmış olabilir ya da uterin kontraksiyonların plasental inhibisyonundan dolayı ayrılamamış olabilir. Konvansiyonel bakımda spinal ya da genel anestezi altında plasentayı ayırmak için uterus içine elle girilir ki bu yöntemde enfeksiyon ve anestezi riski vardır ve ayrıca özel imkanlar gerektirir. Uterusu gevşeten ilaçların (tokolitik) tek başına veya uterus kontraksiyonlarını uyaran (uterotonikler) başka ilaçlarla birlikte kullanımı plasentanın çıkışını sağlayabilir ve bu invazif prosedür gereğinden kaçınmayı sağlayabilir.

Bu derlemeye, doğumdan sonra plasentası 15 dakikadan fazla doğmadan kalmış 175 kadının plasebo ya da tokolitik nitrogliserin gruplarına rastgele atandığı üç araştırma dahil edildi. Her iki gruba da uterus kontraksiyonlarını stimüle etmek için oksitosin verildi. Nitrogliserin ve oksitosinin kombine verilmesi ne plasentanın elle ayrılması ihtiyacını ve kan kaybını ne de doğum sonrası şiddetli kanama insidensini azaltmadı.

Nitrogliserin alımı baş ağrısına neden olmadı, ancak kan basıncında hafif bir düşmeye ve bununla ilişkili olarak kalp hızında artışa yol açtı.

Üç araştırmadan ikisinde kayırma hatası riski düşüktü, ancak ayrılmayan plasentanın farklı alt tiplerinin tedavisinde nitrogliserin ve başka tokolitik ilaçların rolünü doğrulamak için bu sonucun, örnek büyüklüğü yeterli daha büyük çalışmalarla konfirmasyonu gerekiyor. Bu derlemedeki çalışmalarda ayrılmamış plasenta tipleri belirtilmedi.

Yazarların kararı

Mevcut veriler, plasentanın ayrılmadığı vakalarda tek başına nitrogliserin kullanımının plasentanın elle ayrılması ihtiyacını azaltmadığını gösteriyor. Bu müdahale, şiddetli doğum sonrası kanama insidensini ve kan nakli ihtiyacını artırmadı. Nitrogliserin hemodinamik olarak kan basıncı ve kalp hızında hafif ancak anlamlı bir etki gösterdi.

Bilimsel Özet

Arka plan

Doğum sonrası plasenta kalması % 0.5 – 3 kadında görülür, tedavi edilmediğinde önemli morbidite nedenidir. Tek başına ya da uterotoniklerle kombine nitrogliserin (NTG) kullanımının, plasentanın ameliyathanede elle çıkarılması gereğini azaltmada değeri olabilir.

Amaç

Plasenta retansiyonu tedavisinde tek başına ya da uterotoniklere eklenen NTG’nin tokolitik olarak fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

14 Ocak 2015 tarihine kadar Cochrane Gebelik Ve Doğum Grubunun Araştırma Kayıtları tarandı, bulunan araştırmaların referans listeleri incelendi ve alandaki uzmanlarla temas kuruldu.

Seçim kriterleri

Plasenta retansiyonunda, tek başına ya da uterotoniklerle kombine olarak NTG kullanımını, müdahale yapılmamasına ya da başka müdahalelere karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar seçildi. Doğumun 3. aşamasının yönetimine bakılmadan, vaginal doğum yapan ve plasentası kalan tüm kadınlar seçildi. Bebeğin doğumasından sonra plasentası en azından 15 dakika içinde doğmayan hemodinamik açıdan stabil kadınlarla yapılan tüm çalışmalar derlendi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar araştırmaları birbirinden bağımsız olarak seçti, kayırma hatası riskini değerlendirdi, verileri çıkardı ve doğruluğunu kontrol etti.

Ana sonuçlar

Toplam 175 kadınla yapılan 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bu çalışmalarda sade NTG plaseboya karşı kıyaslandı. Çalışmalarda, kalan plasentanın ayrılma durumu bilinmiyordu. Derlenen 3 araştırmadan ikisinde kayırma hatası riskinin düşük ve üçüncüde eksik raporlama ve seçici raporlama alanlarında yüksek olduğu yargısına varıldı. Üç araştırmada derlememiz için önceden belirlenen sonuç ölçütlerinin 23’ünden 7’si raporlandı.

Birincil sonuç ölçütümüz olan ‘plasentanın elle çıkarılması’ üç çalışmada da raporlandı. Plasentanın elle çıkarılması için, NTG ile plasebo arasında fark bulunmadı (ortalama risk roranı (RO) 0.83, 95% güven aralığı (Ga) 0.47 - 1.46; n = 175; I² = 81%). Analizde ciddi hetojenite belirtileri olduğundan rastgele etki modeli kullanıldı.

Gruplar arasında şiddetli postpartum kanama riskinde fark bulunmadı (RO 0.93, 95% GA 0.62 - 1.39; n = 150; 2 çalışma; I² = 0%).

Kan nakilleri bir çalışmada raporlandı ve yine gruplar arasında fark bulunmadı (RO1.00, 95% GA 0.07 - 14.90; n = 40; I² = 0%).

Ortalama kan kaybı (mL) üç çalışmada da raporlandı ve fark gözlenmedi (Ortalama fark (OF) -115.31, %95 GA -306.25 - 75.63; n = 169; I² = 83%).

Nitrogliserin alımıyla beraber baş ağrıları artmadı (RO 1.09, %95 GA 0.80 - 1.47; n= 174; 3 araştırma; I² = 0%). Ancak nitrogliserin alımıyla birlikte sistolik ve diyastolik kan basıncında hafif ancak anlamlı düşme (OF -3.75, %95 GA -7.47 ile -0.03) ve nabız hızında anlamlı artış olduğu bildirildi. (OF 6.00, %95 GA 3.07 - 8.93, n=24).

Çalışmalarda anne mortalitesi ve fazladan terapötik uterotonik eklenmesi raporlanmadı.

Kaynak

Abdel-Aleem H, Abdel-Aleem MA, Shaaban OM. Nitroglycerin for management of retained placenta. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD007708. DOI: 10.1002/14651858.CD007708.pub3

Orijinal özet için: Plasenta Ayırmada Nitrogliserin

Tam metin için: Orijinal Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar