Lökosit Sayısı Düşük Veya Lökosit İşlevi Bozuk Hastalarda Enfeksiyon Tedavisi İçin Lökosit Transfüzy


Foto: BruceBlaus* / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Enfeksiyon tedavisinde lökosit transfüzyonlarının (granülosit transfüzyonu da denir) güvenliğine ve enfeksiyona bağlı ölüm ya da şiddetli sonuçları azaltıp azaltmadığına dair kanıtları değerlendirdik. Hedef popülasyonumuz lökosit sayısı çok düşük (nötropeni) veya lökosit işlevi bozulmuş (nötrofil disfonksiyonu) hastalardı.

Arka plan

İşlev gören lökositler yaşamı tehdit eden bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı savaşmada önemlidir. Uzun yıllar boyunca, bazı hastane klinisyenleri lökosit sayısı düşük enfeksiyonlu hastalara lökosit transfüzyonu yaptılar. Transfüzyon için lökosit talebinin 1990’lardan sonra kararlı olarak arttığı gösterildi. Bunun ana nedeni, kan bağışçılarına verilerek kanda lökosit sayısını artıran ve daha önce mümkün olandan daha yüksek dozda lökosit toplanmasını sağlayan granülosit koloni uyarıcı faktör (G-KUF) denen ilacın kullanıma girişidir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Şubatına kadar günceldir. Bu güncellemede enfeksiyon tedavisi için lökosit transfüzyonu yapmayı transfüzyon yapmamaya karşı kıyaslayan tamamlanmış 10 çalışma belirledik. Ek bir çalışma henüz bitirilmedi. Toplam 587 katılımcılı bu on çalışma 1975 ve 2015 yılları arasında yürütüldü. Çalışmalarda incelenen enfeksiyon tipleri farklıydı.

Katılımcılar araştırmaya bir kereden fazla dâhil edildiği için üç araştırmadan sağlanan bilgiler analize alınmadı.

Altı araştırmaya hem erişkin hem de çocuklar alındı ancak sonuçlar çocuk ve erişkinler için ayrı ayrı raporlanmadı.

En yeni iki çalışmada bağışçılara G-KUF verildi, ikisi de katılımcı yetersizliği nedeniyle erkenden durduruldu. Altı çalışma fon kaynaklarını açıkladı, tümü de devlet ya da yardım kurumlarından fon sağladı.

Ana sonuçlar

Enfeksiyon tedavisinde lökosit transfüzyonunun ölüm riskine veya enfeksiyondan toparlanabilen hasta sayısına etkisi olmayabilir.

Lökosit transfüzyonlarının ciddi bir ters olay yaşama riskini artırıp artırmadığı bilinmiyor.

Çalışmaların hiç birinde katılımcıların antibiyotik aldığı gün sayısı veya transfüzyonun katılımcının yaşam kalitesine etkisi olup olmadığı raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Çoğu bulgular için kanıtlar düşük ya da çok düşük kalitedeydi. Bunun nedeni derlemeye alınan katılımcı sayısının, derlemenin primer sonuç ölçütünde bir fark belirlemek için çok az olmasıydı. Bir çalışmanın 100 hastada 35 olan ölüm riskinin 30’a gerilemesini (tedavi edilen hastalarda fazladan kurtarılan 5 yaşam) belirleyebilmek için an az 2748 katılımcısı olması gerektiğini hesapladık. Dört çalışmada da katılımcılar ve doktorların, kimin hangi çalışma kolunda olduğunu bilmeleri muhtemeldi.

Kaynak

Estcourt LJ, Stanworth SJ, Hopewell S, Doree C, Trivella M, Massey E. Granulocyte transfusions for treating infections in people with neutropenia or neutrophil dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005339. DOI: 10.1002/14651858.CD005339.pub2

* Foto kaynak: Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

Orijinal özet için: Lökosit Transfüzyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv