Bebeklikte Allerjiye Karşı Koruma İçin Çoklu Doymamış Yağ Asidi Takviyesi


Foto: Gzzz / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bebeklerde diyetin çoklu doymamış yağ asitlerinden (ÇDYA) zengin yağla takviyesi astım, dermatit/ekzema, allerjik rinit ve besin allerjisi gibi allerjilerin gelişme riskini azaltır mı?

Arka plan

Allerji bebek, çocuk ve erişkinlerde ciddi bir sağlık külfetine neden olur. Erken dönemdeki diyetler allerjik hastalık gelişimini etkileyebilir. Balık yağı gibi diyetsel ÇDYA’ların iltihabi durumlarda rolü vardır. Takviye olarak verilen ya da bebek mamalarına eklenen ÇDYA’ların allerji gelişimini önleme potansiyeli olup olmadığının belirlenmesi önemlidir. ÇDYA’lar emziren anneye takviye şeklinde ya da mamaya eklenerek bebeğe verilebilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede tıbbi bilgi tabanları 2015 Eylülüne kadar araştırılarak bebeklerde yüksek ve düşük ÇDYA alımlarının etkilerini karşılaştıran 100 araştırma bulundu. Ancak bu araştırmaların toplam 2704 çocukla yapılan sadece 9’unda allerji ile ilgili sonuç ölçütleri raporlandı. Bu dokuz çalışmadan sadece birini yüksek kalitede olarak değerlendirdik. Beş çalışmada sonuç ölçütü olarak tüm allerjiler; dördünde astım; tümünde dermatit/ekzema; ikisinde allerjik rinit dördünde gıda allerjisi raporlandı.

Önemli sonuçlar

Bebeklikte ÇDYA takviyesi iki yaşına kadar bebeklikte veya 10 yaşına kadar çocuklukta allerji, astım, dermatit/ekzema ve gıda allerjisi riskini etkilemedi. Bebeklikte allerji rinit riskinde bir azalma bulundu ancak çocukluk çağı allerjik riniti riskine etki olmadı. Allerjik rinit üzerine bir etki belirlemek için yetersiz kanıt var.

Kanıt kalitesi

Tüm allerjilerde bebeklik ve çocukluk insidensi ve erişkinlik prevalansına etki olmadığına dair kanıtlara çok düşük; bebeklik allerjik rinitinde azalmaya dair kanıtlara çok düşük ve tüm diğer allerjik sonuç ölçütlerinin bebeklik, çocukluk insidensleri ve çocukluk prevalansına çok düşükle düşük arası değer biçtik.

Kaynak

Schindler T, Sinn JKH, Osborn DA. Polyunsaturated fatty acid supplementation in infancy for the prevention of allergy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010112. DOI: 10.1002/14651858.CD010112.pub2

Orijinal özet için: Allerjiye Karşı ÇDYA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv