Bilişsel Bozulmayı Önlemek İçin Tansiyon İlaçlarını Kesmek

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bunama ve bilişsel bozulma global bir sağlık sorunudur, hastalara ve yakınları külfet getirir ve sağlık bakım masraflarını artırır. Bu yüzden önlenmeleri önemlidir. Eski araştırmalarda kan basıncını düşüren ilaçları bırakmanın beyine giden kan akımını artırabileceği ve böylece ileri yaşlarda hafıza ve düşünme problemlerini önleyebileceğini gösterdi. Bu derlemede tansiyon ilaçlarını kesmenin, hafıza ve düşünme üzerindeki etkilerini devam edilmesine karşı kıyaslayan klinik araştırmalar derlendi.

Derlenen çalışmalar

Toplam 2490 hasta üzerinde yürütülen iki araştırma bulduk. İki çalışma çeşitli yönlerden farklıydı. Çalışmalardan birinde tedavi bir felcin hemen sonrasında kesildi, diğerinde erken hafıza problemleri olan yaşlılarda tedavi üç aylığına kesildi.

Sonuçlar

İki çalışmada demans olguları bildirilmedi, buna karşın hafıza ve düşünmenin standardize testlerinde performans değerlendirildi. Yaşlılarda yürütülen çalışmada, ilacı bırakan ve devam eden katılımcılar arasında fark bulunmadı.

Felç çalışmasında ilacı bırakan katılımcılarda test skorları daha iyi bulundu, ancak çalışma spesifik bir hasta popülasyonunda ölçüldüğü için bunun dikkatle yorumlanması gerekir.

Beklendiği gibi iki çalışmada da ilacı bırakan gruplarda kan basıncı yükseldi, ancak kalp krizi, felç veya ölümlerde kısa vadede artış görülmedi.

Karar

Tansiyon ilaçlarını kesmenin hafıza ve düşünme üzerinde etkisi olduğu veya olmadığını ispatlayan yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Jongstra S, Harrison JK, Quinn TJ, Richard E. Antihypertensive withdrawal for the prevention of cognitive decline. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011971. DOI: 10.1002/14651858.CD011971.pub2

Orijinal özet için: TA İlacını Kesmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv