Torakal Anevrizmada Açık Cerrahiye Karşı Torakal Endoskopik Stent Greftleme


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Anevrizma bir arterin yerel olarak genişlemesidir. Torakal anevrizma her iki cinsin de yaşlılarını etkileyen ve nispeten seyrek görülen bir hastalıktır. Nedeni bilinmez, genellikle belirti vermez ancak boyutları büyüme eğilimi gösterir. Tanı sonrasında cerrahi tedavi uygulanmayan hastalarda anevrizma yırtılmasından ölüm ihtimali daha yüksektir. 5 cm’den büyük anevrizmalarda yırtılma riski daha yüksektir. Cerrahi tamirde genel anestezi altında göğsün açılması ve hasta bölgeye bir yapay greft uygulanması gerekir. Bu girişimle birlikte ölümler ve parapleji, felç ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar görülür; ayrıca bazı hastalar yaşları ve anevrizmaya eşlik eden başka hastalıklar nedeniyle ameliyat olamaz. Endovasküler tamir yeni uygulamaya giren minimal invazif bir teknik olup anevrizmayı tamir için bir damar yoluyla girilerek stent yerleştirilir. Stent ve damar duvarı arasında bir tabaka oluşur ve ikisi arasında kan akımı olmaz. Torakal anevrizmalarda endovasküler tamirin açık cerrahiye kıyasla etkinliğine dair kanıtları araştırdık.

Önemli sonuçlar

Tıbbi literatürde 2016 Ocağına kadar güncel olmak üzere randomize kontrollü araştırma bulamadık. Randomize olmayan araştırma bildirileri endovasküler tamiratın teknik olarak uygulanabilir olduğunu ve ölçüm ve parapleji gibi erken olumsuz sonuçları azaltabileceğini gösteriyor. Ancak stent cihazlarının açık cerrahide olağan olarak görülmeyen geç komplikasyonları var (örneğim sızıntı gelişimi, greftin yer değiştirmesi, yeniden müdahale gereği) ve stent takılan hastaların bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri ile sık izlenmeleri gerekebilir.

Kanıt kalitesi

Derleme kriterlerini tutan çalışma yokluğunda kanıt kalitesini değerlendirmek imkanı bulunmuyor.

Kaynak

Abraha I, Romagnoli C, Montedori A, Cirocchi R. Thoracic stent graft versus surgery for thoracic aneurysm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD006796. DOI: 10.1002/14651858.CD006796.pub4

Orijinal özet için: Anevrizma Tamiri

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar