Akut Felçte Gama Amino-Butirik Asit Reseptör Agonistleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gama Amino-Butirik Asit (GABA) reseptör agonisti ilaçlar akut felç tedavisinde etkili ve güvenli mi?

Arka plan

GABA reseptör agonistleri akut felçte beynin korunmasına yardımı olabilecek ilaçlardır. Diyazepam ve klormetiyazol gibi bu tür ilaçlar on yıllardır kullanılan gelenekselleşmiş sakinleştiricilerdir ve hayvan felç modellerinde faydalı bulundu. Ancak bu ilaçların sakinleştirici etkileri akut felçli hastalara zararlı olabilir.

Çalışma özellikleri

2016 Martına kadar yayınlanmış, derleme kriterlerimize uyan 5 araştırma belirledik. Bu çalışmalarda 3838 katılımcı randomize edildi ve 3758’i analize alındı. Tüm çalışmaların kalitesi genel olarak iyi, kayırma hatası riski düşüktü. Bir çalışmada akut felçli 849 hastada diazepamın felç başlangıcından sonraki 12 saat içindeki etki ve güvenliği değerlendirildi; bu hastaların hemorajik felç olan 95’i ayrı analiz edildi.

Önemli sonuçlar

5 araştırmanın tümünde de üç ay içinde ölümler ve bağımlılık raporlandı. Klormetiyazol veya diyazepamla kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Klormetiyazolün en sık görülen yan etkileri olarak uyuklama ve nazal iritasyon bulundu.

Kanıt kalitesi ve karar

Karar olarak; orta kalitede kanıtlar akut felçli hastaların tedavisinde GABA reseptör agonistleri kullanımını desteklemedi. Klormetiyazolün en sık rastlanan yan etkileri olarak uyuklama ve nazal iritasyon görüldü.

Kaynak

Liu J, Wang L, Ma X, Ji X. Gamma aminobutyric acid (GABA) receptor agonists for acute stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD009622. DOI: 10.1002/14651858.CD009622.pub4

Orijinal özet için: Akut Felçte GABA Agonisti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv