Astımlı Çocukların Nefesindeki Nitrik Oksit Tedavi Ayarlamasında Kullanılabilir mi?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Solunum havasıyla çıkarılan nitrik oksidin çocuklarda astım kontrolü için en iyi dozu bulmak için yapılan ilaç ayarlanmasında olağan yöntemler yerine kullanımının faydalı olup olmadığını araştırdık. Verilen nefesteki nitrik oksit düzeyi hastanın ticari piyasada bulunan bir analizör içine nefes vermesini sağlayarak kolayca belirlenebilir.

Çalışma özellikleri

Astım ilaçlarının olağan klinik bakıma karşılık (kontrol grubu) nitrik oksit düzeyi kullanımıyla ayarlanmasını kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Çalışmalara, ilişkin astım rehberliklerine göre tanı konan katılımcılar alındı.

Kanıtlar son araştırmanın yapıldığı 2016 Haziranına kadar günceldir.

Bu derlemeye toplam 1426 çocukla yürütülen; çalışma devam süreleri, ilaç değişikliği için kullanılan nitrik asit seviyesi ve çalışmalarda alevlenme ya da atakların tanımı dâhil birkaç yönden farklılık gösteren 9 araştırma dâhil edildi. Çalışmalar 6 – 12 ay arası sürdürüldü. Farklı çalışmalarda ilaçları azaltma ya da çoğaltma için temel alınan nitrik oksit kesim değerleri de değişkendi.

Katılımcı yaşları ortalama 10 – 14 arasındaydı.

Önemli sonuçlar

Bu derlemede astım ilaçlarını nefesteki nitrik oksidi temel alarak düzenlemenin çalışma boyunca en az bir atak geçiren çocuk sayısını kontrol gruplarına kıyasla azaltmada faydalı olduğu bulundu. Tedavinin klinik belirtilere göre ayarlandığı kontrol grubunda 48.5 haftada 100 çocuktan 40’ı en az bir alevlenme gösterirken nitrik asit grubunda 28 çocukta alevlenme görüldü.

Ancak günlük klinik belirtileri etkileyen astım şiddeti ve inheler kortikosteroid dozu gibi başka astım ölçütlerinde gruplar arasında fark bulamadık. Bu yüzden astım tedavisini ayarlamak için nefesteki nitrik oksit düzeylerinin kullanımı çocuklarda astım ataklarının sayısını azaltabilir ancak günlük belirtilere etki göstermiyor.

Kanıt kalitesi en az bir alevlenme yaşayan çocuk sayısının kıyaslanması için orta, alevlenmelerin sayısı için çok düşük arasında bulundu.

Kaynak

Petsky HL, Kew KM, Chang AB. Exhaled nitric oxide levels to guide treatment for children with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011439. DOI: 10.1002/14651858.CD011439.pub2

Orijina özet için: Astımda NO2 Rehberliği

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv