Ergenlerde HIV, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Gebelikleri Önlemek İçin Okul Temelli Müdahalele

Cochrane derleme özeti

Ergenlerde HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) ve gebelikleri önlemek için okul temelli müdahalelerin etkileri derledik. Konuya ilişkin araştırmalar 7 Nisan 2016 tarihine kadar tarandı ve toplam 55 157 ergenin dâhil edildiği 8 araştırma derlendi.

Konu neden önemli, okul temelli programlar nasıl işe yarayabilir?

Cinsel aktif ergenler, özellikle genç kadınların HIV ve başka CYBH’ya yakalanma riski birçok ülkede yüksektir. İstenmeyen erken gebelik de genç insanların yaşamında zararlı bir etki gösterebiliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişiminde okul ortamı önemli bir rol oynar ve müfredat dâhil cinsel eğitim programları dünyanın birçok bölgesinde popüler oldu.

Bu programların gençlerde bilgiyi artırdığı ve kendi beyanlarına göre risk alımını azalttığına dair bazı kanıtlar olmakla beraber, bu derlemede müdahalelerin CYBH’ye yakalanan gençlerin sayısına veya ergen gebeliklerinin sayısına etkisi olup olmadığı değerlendirildi.

Araştırmalar ne söylüyor?

Cinsiyet ve üreme sağlığı eğitim programları

Halen yapılandırıldıkları şekliyle tek başına eğitim programlarının ergenlik esnasında HIV ile enfekte olan genç sayısına etkisi bulunmuyor (düşük kesinlikte kanıt). Muhtemelen başka CYBH’larla (herpes simpleks virüs, orta kesinlikte kanıt; sifilis, düşük kesinlikte kanıt) enfekte genç sayısına veya ergen gebeliklerinin sayısına (orta kalitede kanıt) etkisi yok.

Okula devamı artırmak için hediye ya da para teşviki temelli programlar

Öğrencileri okulda kalmaya teşvik için aylık nakit ödeme veya ücretsiz üniforma vermenin ergenlik döneminde HIV ile enfekte genç sayısına etkisi yok (düşük kesinlikte kanıt). Halen aylık nakit para ya da ücretsiz okul üniformasının başka CYBH ile enfekte gençlerin sayısını azaltacağını bilemiyoruz (çok düşük kesinlikte kanıt). Ancak okula devamı iyileştiren teşvikler ergen gebeliklerinin sayısını azaltabilir (düşük kesinlikte kanıt).

Kombine eğitim ve teşvik programları

Derlemeye alınan tek bir çalışmaya dayanarak, ücretsiz üniforma vermek gibi bir teşvikin cinsiyet ve üreme sağlığı eğitimiyle kombine edilmesi genç kadınlarda CYBH’yı azaltabilir (herpes simpleks virüs, düşük kesinlikte kanıt) ancak HIV ya da gebelikler üzerinde etki belirlenemedi (düşük kesinlikte kanıt).

Yazarların kararı

Tek başına eğitim programlarının CYBH ya da ergen gebeliklerini azaltmada etkili olduğuna dair az kanıt var. Gençleri, özellikle kızları orta dereceli okullarda tutmaya odaklı teşvik esalı programlar erken gebelikleri azaltabilir, ancak bunun yüksek kalitede başka çalışmalarla konfirmasyonu gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Ergenler arasında yüksek riskli cinsel davranışları azaltıcı bir yaklaşım olarak okul temelli cinsel ve üreme sağlığı programları yaygın kabul görür. Birçok araştırma ve sistematik derleme, bu gençlerde gebelik veya cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH) prevalansı gibi biyolojik sonuç ölçütlerinden çok, bilgiyi ya da kişinin kendi bildirdiği davranışları ölçmeye odaklandı.

Amaç

Okul temelli cinsellik ve üreme sağlığı programlarının ergenler içinde HIV, herpes simpleks virüsü ve sifilis gibi CYBH’ler ve gebeliklere etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejsi

Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler için MEDLINE, Embase ve CENTRAL; prospektif araştırmalar için ClinicalTrials.gov; the World Health Organization's (WHO) International Clinical Trials Registry Platform; AIDS Educaton and Global Information System (AEGIS) ve National Library of Medicine (NLM) gateway ve the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), UNAIDS, the WHO ve the National Health Service (NHS) centre for Reviews and Dissemination (CRD) websiteleri 1990’dan 7 Nisan 2016’ya kadar tarandı. Tüm makalelerin referans listeleri de manuel olarak araştırıldı.

Seçim kriterleri

Ergenlerin cinsellik ve üreme sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen okul temelli programları değerlendiren, randomize ya da küme randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar bağımsız olarak verileri çıkardı, kayırma hatası riskini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Uygun olduğunda meta analiz yaptık ve sonuçları risk oranı (RO) ve %95 güven aralıklarıyla açıkladık. Kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 55 157 katılımcıyla yapılan 8 küme randomize araştırmayı derledik. 5 araştırma Sahra altı Afrika’da (Malawi, Güney Afrika, Tanzanya, Zimbabwe ve Kenya), 1 araştırma Latin Amerika’da (Şili) ve ikisi Avrupa’da (İngiltere ve İskoçya) yapıldı.

Cinsellik ve üreme sağlığı eğitim programları

6 araştırmada okul temelli eğitim müdahaleleri değerlendirildi. Bu araştırmalarda değerlendirilen eğitim programlarının HIV prevalansına etkisi olmadı (RO 1.03, %95 GA 0.80 - 1.32, 3 araştırma; 14,163 katılımcı; düşük kalitede kanıt). Bu müdahalelerin diğer CYBH’ların prevalansına da etkisi olmadı: Herpes simpleks virüs prevalansı: RO 1.04, 95% GA 0.94 - 1.15; 3 araştırma, 17,445 katılımcı; orta kalitede kanıt; sifilis prevalansı: RO 0.81, %95 GA 0.47 - 1.39; 1 araştırma, 6977 katılımcı; düşük kalitede kanıt.

Bunun yanında araştırma bitiminde gebe olan genç kadınların sayısına da aşikar bir etki bulunmadı (RO 0.99, %95 GA 0.84 -1.16; 3 araştırma, 8280 katılımcı; orta kalitede kanıt).

Okula devamı artırmak için ayni ya da nakdi teşvik temelli programlar

İki araştırmada okula devamı artırmak için teşvik programları değerlendirildi.

Bu iki araştırmada kullanılan teşviklerin HIV prevalansına gösterilebilen bir etkisi olmadı (RO 1.23, 95% GA 0.51 - 2.96; 2 araştırma, 3805 katılımcı; düşük kalitede kanıt).

Herpes simpleks virüs enfeksiyonu prevalansı, okula devam için aylık nakit teşvik alan genç kadınlarda daha düşüktü (RO 0.30, %95 GA 0.11 - 0.85), ancak ücretsiz okul üniforması verilenlerde düşmedi (Veriler birleştirilmedi, 2 araştırma, 7229 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

1 araştırmada sifilise etki değerlendirildi, ancak prevalans bir etkiyi güvenle belirlemek ya da dışlamak için çok düşüktü (RO 0.41, %95 GA 0.05 - 3.27; 1 araştırma, 1291 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Ancak teşvik alan genç kadınlar içinde araştırma bitiminde gebe olanların sayısı daha düşüktü (RO 0.76, %95 GA 0.58 - 0.99; 2 araştırma, 4200 katılımcı; düşük kalitede kanıt).

Kombine eğitim ve teşvik programları

Ücretsiz okul üniformasının etkisini değerlendiren tek araştırmada bir kola hem üniforma hem de cinsellik ve üreme eğitimi verildi. Bu kolda herpes simpleks virüs enfeksiyonu ağırlıklı olarak kızlarda azaldı (RO 0.82, %95 GA 0.68 - 0.99; 1 araştırma, 5899 katılımcı; düşük kalitede kanıt) ancak HIV ve gebeliğe etki bulunmadı (düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Mason-Jones AJ, Sinclair D, Mathews C, Kagee A, Hillman A, Lombard C. School-based interventions for preventing HIV, sexually transmitted infections, and pregnancy in adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD006417. DOI: 10.1002/14651858.CD006417.pub3

Orijinal özet için: Ergen Gebeliklerini Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar