Mide Kanserinin Yayılımını Belirlemede Ultrason


Foto: Ed Uthman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide kanserinin ameliyat öncesi aşama tayininde endoskopik ultrasonun (EUS) tanısal performansı çok tartışmalıdır. Derlememiz mevcut kanıtları toplayarak EUS’nin mide kanserinin aşamasını ne kadar iyi belirleyebildiğini hesaplamayı amaçlıyor.

Arka plan

EUS cerrahi öncesinde mide kanserinin ne kadar yayıldığını belirlemek için kullanılabilen bir tanısal testtir. Ultrason cihazı takılmış bir endoskoptan ibaret olup mide duvarını ve duvarı oluşturan farklı tabakaları görüntüleyebilir. Tümörün büyümesine bağlı olarak normal ultrasonografik paternde oluşan değişimler izlenerek kanserin mide duvarındaki (T-stage) ve midenin lenf bezlerinde (N-stage) yayılımı tayin edilebilir. Tümör aşamasının doğru olarak belirlenmesi hekime kanser tedavisini kişiselleştirme şansı verir, aşama tayin cihazlarının güvenilirliğinin bilinmesi önemlidir.

Çalışma özellikleri

Tanısal testler için en yeni cihazlarla ilgili bir meta analiz yürüttük. Son literatür araştırması 2015 Ocağında yürütüldü. Toplam 7747 hasta üzerinde yürütülen 66 araştırma derlemeye alındı.

Önemli sonuçlar

EUS’nin %85’ten yüksek özgüllükle yüzeysel (T1-T2) ve ileri (T3-T4) primer tümörler arasında ayrım yapabildiğini bulduk. Bu performans T1 ve T2 yüzeysel tümörler arasında ayrımda da görüldü. Ancak erken tümörlerin farklı tipleri arasında (T1b’ye karşın T1a) ve lenf bezi tutulmuş ve tutulmamış tümörler arasında ayrım söz konusu olduğunda tanısal doğruluk düştü.

Kanıt kalitesi

Genel olarak EUS hekimlere mide kanseri aşamaları hakkında bir miktar faydalı bilgi sağlıyor. Ancak uluslararası tıbbi literatürde yayınlanan sonuçların değişkenliği ışığında, bu cihazın tanısal potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için performans kısıtlamaları akılda tutulmalıdır. Son olarak, bazı teknik iyileştirmeler ve başka aşamalandırma enstrümanları ile kombine kullanımın, hastalığı doğru olarak aşamalandırma yetimizi ve tedaviyi iyileştirmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Mocellin S, Pasquali S. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasonography (EUS) for the preoperative locoregional staging of primary gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009944. DOI: 10.1002/14651858.CD009944.pub2

Orijinal özet için: Mide Kanserinde Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv