Akıllı Seçimler: Fiziksel Tıp


Resim: Heine, J. /  Wellcome Library, London

Hekimler Ve Hastaların Sorgulaması Gereken Beş Şey

Yayın tarihi: 29 Eylül 2014

1. Hastanın önceki enjeksiyonlara cevabını değerlendirmeden tekrar epidural steroid enjeksiyonu önermeyin.

Tekrarlayan epidural steroid enjeksiyonlarının hasta sonuçlarını iyileştirdiği gösterilmedi. Hekim enjeksiyonları tekrarlamadan önce hastayı yeniden değerlendirmeyi düşünmelidir

2. Bacak ağrısı ya da siyatik olmadıkça bel ağrısı için EMG istemeyin.

Bacak ağrısı olmayan bel ağrılarında EMG kullanımı desteklenmiyor. Uygun elektro tanısal kriterler kullanıldığında lumbosakral radikülopati tanısında EMG çalışmasının spesifitesi yüksektir.

3. Tam bir değerlendirme yapmadan akut lokalize sırt ağrısı için yatak istirahati yazmayın.

Akut lokalize sırt ağrısında uzun süreli yatak istirahatinin (2 günden fazla) uzun vadeli işlev ve ağrıyı iyileştirdiği gösterilmedi. Tümörler, nörolojik sorunlar ve güç kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, geleneksel kırmızı bayrak işaretlerinin yokluğunda travmatik olmayan akut lokalize alt bel ağrısı olan hastalarda yatak istirahatleri 48 saat ile sınırlanmalıdır.

4. Etraflı bir fizik muayene yapmadan sırt ağrısı için görüntüleme istemeyin.

Görüntüleme kararlarına rehberlik etmek için etraflı bir öykü sorgulaması ve fizik muayene gerekir. Özgeçmiş sorgulaması ve fizik muayene yapmadan omurga görüntülemesi istemenin hasta sonuçlarını iyileştirdiği gösterilmedi ve maliyeti artırıyor.

5. Malüliyete yaratan akut bel ağrısında değerlendirme yapmadan ve alternatifleri denemeden opiat yazmayın.

Malüliyete yaratıcı akut bel ağrısında opiatların erken reçete edilmesi ile birlikte malüliyette uzama, cerrahi oranlarında artma ve sonraki yaşamda opioid kullanımı riskinde artma görülüyor. Opiatlar sadece hekim değerlendirmesinden ve başka alternatifler denendikten sonra yazılmalıdır.

Orijinal tavsiyeler için: Akıllı Fiziksel Tıp

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Kaynaklar

1. Novak S, Nemeth WC. The basis for recommending repeating epidural steroid injections for radicular low back pain: a literature review. Arch Phys Med Rehabil. 2008 Mar;89:543–52.

2. Tong HC. Specificity of needle electromyography for lumbar radiculopathy in 55- to 79-yr-old subjects with low back pain and sciatica without stenosis. Am J Phys Med Rehabil. 2011 Mar;90(3):233–8.

3. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low -back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD007612.

4. Chou, Qaseem A, Owens DK, Shekelle P; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Diagnostic imaging for low back pain: advice for high-value health care from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011 Feb 1;154(3):181–9.

5. Webster BS. Verma SK. Gatchel RJ. Relationship between early opioid prescribing for acute occupational low back pain and disability duration, medical costs, subsequent surgery and late opioid use. Spine. 2007 Sep 1;32(19):2127–32..

Son Paylaşımlar
Arşiv