Akıllı Seçimler: Göz Hastalıkları


Foto: Tony Webster / Wikimedia Commons

Hekimler ve hastaların sorgulaması gereken beş şey

Yayın tarihi: 21 Şubat 2013

1. Spesifik tıbbi endikasyonlar olmadan göz ameliyatı için ameliyat öncesinde tıbbi testler yapmayın.

Göz ameliyatları uzun sürmediği ve ciddi riskler getirmediğinden birçok hasta için perop testler gereksizdir. Hastada kalp hastalığı varsa bir EKG istenebilir. Diyabetliyse kan şekeri bakılabilir. Diüretik kullanan için potasyum bakılabilir. Genel olarak öykü ve fizik muayene yukarıdaki durumlarda olduğu gibi bir test gerekliliği göstermedikçe ameliyat listesine alınan hastalara tıbbi test gerekmez. Kurum politikalarında bu konular göz önüne alınmalıdır.

2. Ciddi bir göz hastalığı belirti ve bulguları olmayan hastalar için rutin görüntüleme testleri istemeyin

Hastalarda ciddi göz patolojisi belirti ya da bulguları yoksa genel olarak klinik görüntüleme testleri gerekli değildir; bir göz hastalığı varsa ya da kötüye gidiyorsa kapsamlı bir öykü alımı ve fizik muayene çoğu zaman ortaya çıkarır. Rutin görüntüleme örnekleri; görme alanı testi, OCT muayenesi, diyabetli hastaların retina görüntülemesi ve nörogörüntüleme veya fundus fotografıdır. Eğer hastalık belirti ve bulguları varsa daha ileri değerlendirme ve tedavi planlamaya yardım için görüntüleme testleri gerekebilir.

3. Adenoviral konjunktivit (pembe göz) için antibiyotik yazmayın.

Adenoviral konjunktivit ve bakteriyel konjunktivit farklı tipte enfeksiyonlardır, göz hekimince klinik belirti ve bulgularla ve gerekirse kültürle tanınabilir. Antibiyotikler bakteriyel konjunktivitli hastalara, özellikle orta ve şiddetli arası konjunktivitlilere fayda sağlar. Ancak adenoviral konjunktivitte fayda sağlamaz ve aşırı antibiyotik kullanımı mevcut tedavilere kolay cevap vermeyen bakterilerin öne çıkmasına yol açabilir. Tanısal belirsizlik halinde durumun kendi kendine iyileşip iyileşmediğini ve daha başka tedavi gerekip gerekmediğini görmek için hastalar yakından izlenebilir.

4. İntravitreal enjeksiyonların öncesi ve sonrasında rutin olarak antibiyotik vermeyin.

İntravitreal enjeksiyonların öncesi ve sonrasında rutin antibiyotik kullanımı gereksizdir, araştırmalar topikal antibiyotiklerin göz enfeksiyonu gelişimini önlemediğini gösterdi. Antibiyotikli göz damlalarının riskleri arasında allerjik reaksiyonlar bulunur. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve tekrarlayan maruziyetler mevcut tedavilere kolay cevap vermeyen bakterilerin gelişmesine neden olur. Göz enfeksiyonunun önlenmesinde rutin antisepsi önemli ve uygundur.

5. Hafif derecede kuru göz için başka tıbbi tedavileri denemeden önce punktal tapa koymayın.

Kuru göz tedavisi için yapay gözyaşı, kayganlaştırma ve sıcak, nemli kompres gibi gibi tıbbi tedaviler bulunuyor. Bu tıbbi yöntemlerin yanı sıra ortamı değiştirmenin de kuru gözü iyileştirmek ve gözyaşı tabakasını normalleştirmek için punktal tapadan önce denenmesi gerekir. Hastanın gözyaşı tabakası ve gözkapakları tedavi edildiğinde kuru göz belirtileri ısrar ederse punktal tapa kullanılabilir.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal tavsiyeler için: Akıllı Göz Seçimleri

Kaynaklar

1. Schein OD, Katz J, Bass EB, Tielsch JM, Lubomski LH, Feldman MA, Petty BG, Steinberg EP. The value of routine preoperative medical testing before cataract surgery. N Engl J Med [Internet]. 2000;342:168-75.

Keay L, Lindsley K, Tielsch J, Katz J, Schein O. Routine preoperative medical testing for cataract surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2012, Issue 3. Art. No.: CD007293. DOI: 10.1002/14651858.CD007293.pub3.

Bartley GB, Narr BJ. Preoperative medical examinations for patients undergoing ophthalmic surgery. Am J Ophthalmol 1991;112(6):725-7.

Keay L, Lindsley K, Tielsch J, Katz J, Schein O. Routine preoperative medical testing for cataract surgery. Cochrane Database of Syst Rev. 2009, Issue 2. Art. No.: CD007293. DOI: 10.1002/14651858.CD007293.pub2.

Imasogie N, Wong DT, Luk K, Chung F. Elimination of routine testing in patients undergoing cataract surgery allows substantial savings in laboratory costs. A brief report. Can J Anesth [Internet]. 2003;50(3):246-8.

Bass EB, Steinberg EP, Luthra R, Tielsch JM, Jowitt JC, Shoukey PD, Petty BG, Feldman MA, Steinwachs DM. Do ophthalmologists, anesthesiologists and internists agree about preoperative testing in healthy patients undergoing cataract surgery? Arch Ophthalmol [Internet]. 1995;113(10):1248-56.

2. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Patterns Committee. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Comprehensive Adult Medical Eye Evaluation [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology;2010 [cited 2012 28 Sep]. A vailable from: one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=64e9df91-dd10-4317-8142-6a87eee7f517.

American Academy of Ophthalmology Retina Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Idiopathic Macular Hole [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2008 [cited 2012 28 Sep]. Available from: one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=6f2be59d-6481-4c64-9a3e-8d1dabec9ffa.

American Academy of Ophthalmology Retina Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Age-Related Macular Degeneration [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2008 [cited 2012 28 Sep]. Available from: one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=f413917a-8623-4746-b441-f817265eafb4.

American Academy of Ophthalmology Retina Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Diabetic Retinopathy [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2008 [cited 2012 28 Sep]. Available from: one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP_Content.aspx?cid=d0c853d3-219f-487b-a524-326ab3cecd9a.

Javitt JC, Canner JK, Frank RG, Steinwachs DM, Sommer A. Detecting and treating retinopathy in patients with Type 1 diabetes mellitus – A health policy model. Ophthalmology. 1990;97(4):483-95.

Khalaf SS, Al-bdour MD, Al-Til MI. Clinical biomicroscopy versus fluorescein angiography: effectiveness and sensitivity in detecting diabetic retinopathy. E J Ophthalmol. 2007;17(1):84–88.

McDonald HR, Williams GA, Scott IU, Haller JA, Maguire MA, Marcus DM. Laser scanning imaging for macular disease: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology [Internet]. 2007;114:1221-8.

Wilkinson CP. The clinical examination. Limitations and overutilization of angiographic services. Ophthalmology. 1986;93(3):401-4.

Wykes WN, Livesay S. Review of fluorescein angiographs performed in one year. Brit J Ophthalmol [Internet].1991;75(7):398–400.

Macular Photocoagulation Study Group. Argon laser photocoagulation for neovascular maculopathy. Five-year results from randomized clinical trials. Arch Ophthalmol [Internet]. 1991;109(8):1109-14.

Macular Photocoagulation Study Group. Laser photocoagulation of subfoveal neovascular lesions of age-related macular degeneration. Updated findings from two clinical trials. Arch Ophthalmol [Internet]. 1993;111(9):1200-9.

Macular Photocoagulation Study Group. Laser photocoagulation for juxtafoveal choroidal neovascularization. Five-year results from randomized clinical trials. Arch Ophthalmol [Internet]. 1994;112(4):500-9.

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report number 1. Arch Ophthalmol [Internet]. 1985;103(12):1796-806.

Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Focal photocoagulation treatment of diabetic macular edema. Relationship of treatment effect to fluorescein angiographic and other retinal characteristics at baseline: ETDRS report number 19. Arch Ophthalmol [Internet]. 1995;113(9):1144-55.

3. American Academy of Ophthalmology Retina Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Conjunctivitis – Limited revision [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2011 [cited 2012 Sep 28]. Available from: www.aao.org/ppp.

Sheikh A, Hurwitz B. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev 2006 Issue 2. Art No: CD001211. DOI: 10.1002/14651858. CD001211.pub2.

4. American Academy of Ophthalmology, Practicing Ophthalmologists Learning System.

Intravitreal injections [Internet]. San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 2008 Nov. [cited 2012 Sep 28]; Available from: one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/ClinicalStatements_Content.aspx?cid=404813e9-b3dc-4d6d-a2c5-d1f1e78a926b#section4.

Bhavsar AR, Googe JM, Stockdale CR Bressler NM, Brucker AJ, Elman MJ, Glassman AR. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Risk of endophthalmitis after intravitreal drug injection when topical antibiotics are not required. The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Laser-Ranibizumab-Triamcinolone Clinical trials. Arch Ophthalmol [Internet]. 2009 Dec;127(12):1581-3.

Scott IU, Flynn HW. The role of topical antibiotic prophylaxis for intravitreal injections. Arch Ophthalmol [Internet]. 2007 Jul;125(7):974-6.

Bhatt SS, Stepien KE, Joshi K. Prophylactic antibiotic use after intravitreal injection: Effect on endophthalmitis rate [Internet]. Retina. 2011 Nov;31(10):2032-6.

Kim SJ, Toma HS, Midha, Cherney EF, Recchia FM, Doherty TJ. Antibiotic resistance of conjunctiva and nasopharynx evaluation study: A prospective study of patients undergoing intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2010 Dec(12):117-2372-8.

Kim SJ, Toma KS. Ophthalmic antibiotics and antimicrobial resistance. A randomized, controlled study of patients undergoing intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2011 Jul(7);118:1358–1363.

Cheung CSY; Wong AWT, Kertes PJ, Devenyi RG, Lam WC. Incidence of endophthalmitis and use of antibiotic prophylaxis after intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2012 Aug:119(8):1609-14.

Milder E, Vander J, Shah C, Garg S. Changes in antibiotic resistance patterns of conjunctival flora due to repeated use of topical antibiotics after intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2012 Jul:119(7):1420-4.

5. American Academy of Ophthalmology Retina Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Conjunctivitis – Limited revision [Internet]. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2011 [cited 2012 Sep 28]. Available from: www.aao.org/ppp.

Ervin AM, Wojciechowski R, Schein O. Punctal occlusion for dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2010, Issue 9. Art. No.: CD006775. DOI: 10.1002/14651858. CD006775.pub2.

Altan-Yaycioglu R, Gencoglu EA, Akova YA, Dursun D, Cengiz F, Akman A. Silicone versus collagen plugs for treating dry eye: Results of a prospective randomized trial including lacrimal scintigraphy. Am J Ophthalmol [Internet]. 2005 Jul;140(1):88–93.

Nava-Castaneda A, Tovilla-Canales JL, Rodriguez L, Tovilla Y Pomar JL, Jones CE. Effects of lacrimal occlusion with collagen and silicone plugs on patients with conjunctivitis associated with dry eye. Cornea [Internet]. 2003 Jan;22(1):10-4.

Tai MC, Cosar CB, Cohen EJ, Rapuano CJ, Laibson PR. The clinical efficacy of silicone punctal plug therapy. Cornea [Internet]. 2002 Mar;21(3):135-9.

Horwath-Winter J, Thaci A, Gruber A, Boldin I. Long-term retention rates and complications of silicone punctal plugs in dry eye. Am J Ophthalmol [Internet]. 2007 Sep;144(3):441-4.

Mazow ML, McCall T, Prager TC. Lodged intracanalicular plugs as a cause of lacrimal obstruction. Ophthal Plast Reconstr Surg [Internet]. 2007 Mar-Apr;23(2):138-42.

SmartPlug Study Group. Management of complications after insertion of the SmartPlug punctal plug: a study of 28 patients. Ophthalmology [Internet]. 2006 Oct;113(10):1859.

Marcet MM, Shtein RM, Bradley EA, Deng SX, Meyer DR, Bilyk JR, Yen MT, Lee WB, Mawn LA. Safety and Efficacy of Lacrimal Drainage System Plugs for Dry Eye Syndrome: A Report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2015 May 30. pii: S0161-6420(15)00417-0.

Son Paylaşımlar
Arşiv