Böbrek Nakli Yapılan Hastalara Balık Yağı

Cochrane derleme özeti Güncelleme Güncelleme

Bu derleme, böbrek nakli yapılan ve reddi önlemek için standart ilaçları kullanan hastalarda böbrek hasarı ve kalp hastalığı riskini azaltmak için balık yağı kullanımının fayda ve zararlarını değerlendirmek için düzenlendi.

15 çalışmanın verilerinden sağlanan bilgiler kullanıldı ve balık yağının HDL kolesterol ve diyastolik kan basıncında hafif bir iyileşme sağladığını gösterdi. Bu çalışmalar ölüm, kalp hastalığı ve greft red riskinde veya böbrek işlevlerinde, balık yağı alan ve plasebo alan hastalar arasında bir farka dair yeterli bilgi sağlamadı.

Balık yağı almakla zararlı etkiler olmadığı görüldü. Böbrek naklinden sonra balık yağı almanın faydaları bazı kalp hastalığı risk faktörlerinde hafif bir iyileşmedir. Kalp hastalığını önleme ya da böbrek işlevinde azalma yönünde bir fayda gösterecek yeterli bilgi yoktu. Balık yağının düzenli kullanımını tavsiye etmeden önce daha büyük ve daha iyi çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Lim AKH, Manley KJ, Roberts MA, Fraenkel MB. Fish oil for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD005282. DOI: 10.1002/14651858.CD005282.pub3

Orijinal özet için: Böbrek Naklinde Balık Yağı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2007 versiyonu

Cochrane derleme özeti

Böbrek transplantasyonunda immünsupresyon için kullanılan kalsinörin inhibitörlerinin yan etkileri, nefrotoksisiteye ve kardiyovasküler risk profilinde artışa katkıda bulunur. Çok uzun zincirli omega-3 yağ asitlerinden zengin balık yağları, endotel işlevini iyileştirerek nefrotoksisiteyi azaltabilir, immün-modülatör etkileri ile de red oranını düşürebilir, kardiyo vasküler risk profilini de değiştirebilir. Bu nedenle potansiyel olarak greft ömrünü uzatmaları ve kardiyovasküler mortaliteyi düşürmeleri mümkündür.

Amaç

Bu derleme, böbrek nakli sonrasında reddi önlemek için standart ilaçlarla tedavi edilmekte olan hastalarda böbrek hasarı ve kalp hastalığı riskini azaltmak için balık yağı kullanımının bir yararı ya da zararı olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalar

Böbrek nakli yapılmış ve kalsinörin inhibitörleri ile immün-supresyon yapılan hastalarda balık yağı kullanımını araştıran tüm RK ve yarı RK çalışmalar tarandı. Analize uygun bulunan 16 çalışma seçildi (n=733).

Sonuçlar

16 çalışmadan sağlanan bilgiler, balık yağının HDL kolseterol ve diastolik kan basıncı üzerinde hafif bir iyileşme sağladığını gösterdi.

Balık yağı kullanımı, hasta veya greft ömrünü, akut red oranlarını, kalsinörin inhibitör toksisitesi veya böbrek fonksiyonlarını plasebodan farklı etkilemedi. Ancak, kan basıncını düşürdü ve HDL miktarında alçak gönüllü bir artış sağladı.

Balık yağının kan lipidleri üzerine etkisi düşük doz statinlerden anlamlı bir fark göstermedi. Kardiyovasküler sonuçları değerlendirmek için bilgiler yetersiz kaldı.

Yan etki olarak ağızda balık yağı tadı ve kokusu ile gastrointestinal rahatsızlıklar sıkça görüldü, ancak tedavinin bırakılmasına neden olmadı.

Kaynak

Lim A K H, Manley K J, Roberts M A, Fraenkel M B. Fish oil for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005282. DOI: 10.1002/14651858.CD005282.pub2

Tıbbi özet ve tam metin için: Böbrek Naklinde Balık Yağı

Son Paylaşımlar