Büyüme ve Beyin Gelişimini İyileştirmek İçin Erken Doğan İkizleri Birlikte Yatırmak

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan stabil ikizleri birlikte yatırmanın fayda ve zararlarına dair kanıtları gözden geçirdik ve konuya ilişkin 6 çalışma bulduk.

Arka plan

Erken doğan ikizlerde büyüme ve gelişmede problem riski yüksektir. Birlikte yatırmanın (ikizleri aynı yatak ya da kuvöze yerleştirme), ikizlerin “ortak-düzenleme” denen ve yapılan gözlemlerde, içinde bir seri aktiviteleri ile birbirlerini destekledikleri görülmüş olan doğum öncesinde paylaştıkları ortama benzerliği nedeniyle fayda sağlayabileceği öne sürüldü. Bu aktivitelerin, doğumdan sonra da sürmesine izin verilirse büyüme ve beyin gelişmesini teşvik ettiği önerisi bulunuyor. İkizleri aynı yerde yatırmanın riskleri bakıcı hataları ve enfeksiyondur.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede metotlarında bazı kısıtlamalar bulunan çoğu küçük altı çalışma bulundu. Tümü de büyük üçüncü basamak hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinde yürütüldü. Tüm çalışmalara araştırmacılar postmenstrual 29 haftalık (miyadından yaklaşık 2,5 ay önce) bebekleri dâhil ettiler. Bazı çalışmalara sadece ikizler alındı; diğerlerine ikizler, üçüzler dördüzler alınıp birlikte yatırmak için bu tarihte en stabil olduğu düşünülen daha büyük ikisi seçildi.

Ana sonuçlar

Araştırmacılar genel olarak, birlikte yatırılan grupla ayrı ayrı bakım alan grup arasında kilo kazancı, solunumda majör rahatsızlık atakları, kalp hızı veya oksijenasyon seviyesi (apne, bradikardi veya desatürasyon episodları), hastanede kalış süresi ve enfeksiyon oluşumunda fark bildirmediler. Topuk delmeden sonra çocuğun aşırı cevabını değerlendiren çalışmalardan ikisinde çelişkili sonuçlar görüldü.

Kanıt kalitesi

Çalışma metotlarındaki kısıtlamalar, belirsiz sonuçlara yol açan örnek küçüklüğü ve sonuçlardaki tutarsızlık nedeniyle kanıt kalitesi düşüktü. Bu derlemede toplanan kanıtlara dayanarak neonatal bakım altındaki stabil preterm bebekler için birlikte yatırmanın lehine ya da aleyhine tavsiyede bulunamıyoruz. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Lai N, Foong S, Foong W, Tan K. Co-bedding in neonatal nursery for promoting growth and neurodevelopment in stable preterm twins. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD008313. DOI: 10.1002/14651858.CD008313.pub3

Orijinal özet için: İkizleri Beraber Yatırmak

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv