Bakteriyel Vaginozlu Kadınların Cinsel Eşlerine Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bakteriyel vaginoz (BV) için tedaviye alınan kadınların cinsel eşleri için eş zamanlı antibiyotik tedavisinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirdik.

Arka plan

Bakteriyel vaginoz dünyada prevalansı %10 – 50 arasında olan bir enfeksiyondur. Normal vagina florasında dengesizliğe neden olur. BV ile birlikte görülen mikroorganizmalar erkek genital yollarının normal florasından izole edildi, burada bulunmaları antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonun nüks etmesi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle cinsel eşlerin tedavisi enfeksiyon nükslerini azaltma ve muhtemelen hastalığın yarattığı genel külfeti de azaltma yönünde avantaj sağlayabilir.

Araştırma özellikleri

Literatür 23 Temmuz 2016 tarihine kadar tarandı ve toplam 1026 katılımcı üzerinde yürütülen 7 araştırma derlendi. Bu derlemeye semptomatik BV’si olan 17 – 56 yaşlar arasında, evli ya da bekâr, gebe olmayan cinsel aktif kadınlar dâhil edildi. Dört çalışmaya sadece tek eşli ve heteroseksüel ilişkileri olan kadınlar alındı, diğer çalışmalarda bu konuda bilgi verilmedi. Altı araştırmada eş tedavisi için 6-nitroimidazoller, ikisinde tinidazol sadece birinde linkosamid kullanıldı. 5 araştırmada antibiyotik plaseboya karşı (854 katılımcı), ikisinde müdahale yapılmamasına (172 katılımcı) karşı kıyaslandı. Çalışmaların 4’üne ilaç şirketleri fon sağladı.

Önemli sonuçlar

Plaseboya karşı, BV tedavisi gören kadınların cinsel eşin de antibiyotikle tedavisi kadınların klinik ya da semptomatik iyileşmesine, araştırmalarda bu sonucun hangi aşamada (ilk haftada, ilk ve dördüncü hafta arasında veya 4. Haftadan sonra) değerlendirildiğinden bağımsız olarak etki göstermedi. Dahası, eşin antibiyotikle tedavisinin tedaviden sonraki 12 haftaya kadarki BV nükslerine etkisi olmayabilir ancak eşin bildirdiği minör ters olayların sıklığını artırabilir.

BV’li kadınlarda cinsel eşin tedavisinin müdahale verilmemesine kıyasla nüks oranlarını azaltmada etkisi olmayabilir veya 1. ve 4. haftalar arasında veya 4. haftadan sonra klinik ya da semptomatik iyileşme oranlarına etkisi olmayabilir.

Kanıt kalitesi

Klinik ve semptomatik iyileşme ile ilgili sonuçlarda kanıt kalitesi yüksek bulundu. Nükslerle ilgili kanıtlar kayırma hatası riski ve belirsizliğe bağlı bazı kısıtlamalar nedeniyle çok düşüktü.

Kaynak

Amaya-Guio J, Viveros-Carreño D, Sierra-Barrios E, Martinez-Velasquez M, Grillo-Ardila CF. Antibiotic treatment for the sexual partners of women with bacterial vaginosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011701. DOI: 10.1002/14651858.CD011701.pub2

Orijinal özet için: Bakteriyel Vaginoz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv