Kadınlarda Pelvik Organ Prolapsının Cerrahi Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Apikal vaginal prolapsta hangi cerrahi müdahaleler en iyi sonucu veriyor?

Arka plan

Apikal vaginal prolaps uterus veya (histerektomiden sonra) üst vaginanın aşağıya sarkmasıdır. Kullanılan çeşitli cerrahi tedaviler var ve hangisinin en iyisi olduğunu tavsiye eden rehberler bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Apikal vaginal prolaps için cerrahiye giren 3414 kadını değerlendiren 30 RK araştırma incelendi. En sık olarak, 6 çalışmada vaginal cerrahiyle sakral kolpopeksi (üst vaginanın greftle sakruma asıldığı abdominal prosedür), 6 çalışmada meşli ve meşsiz vaginal cerrahi, 6 çalışmada alternatiflere karşı vaginal histerektomi ve 8 çalışmada sakral kolpopeksinin farklı yolları kıyaslandı. Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Çeşitli vaginal tamiratlara kıyasla sakral kolopeksiyle birlikte prolaps farkındalığı, yeniden prolaps ameliyatı, muayenede prolaps, stres inkontinens ve sancılı ilişki oranlarında düşme bulundu. Sakral kolpopeksiden sonra %7 kadının prolapsını fark etme ihtimali olduğunda, vaginal prosedürler sonrasında bu oran %14 (%7 ile 27) olur. Sakral kolpopeksiden sonra %4 kadında yeniden ameliyat gerekirse vaginal prosedürler sonrasında %5 ile 18 arasında kadında gerekir.

Vaginal prosedürlerin stres inkontinens için yeniden ameliyat gereğini artırdığına dair karar verdirici kanıt bulamadık. Sakral kolpopeksiden sonra %3 kadında stres inkontinens için yeniden ameliyat gerekirse vaginal prosedürler sonrasında %2 ile 16 arasında kadında gerekecektir.

Kısıtlı kanıtlar doğal doku ile tamiratlara kıyasla transvaginal meş kullanımını desteklemiyor. Kanıtların kesinliği düşük olmakla beraber meşsiz cerrahi sonrasında %18 kadın prolapsın farkındaysa, meşli cerrahi sonrasında %6 ile 59 kadının farkında olacağını gösteriyor. Meşsiz cerrahi sonrasında %4 kadın için tekrar cerrahi gerekirse, meşli cerrahi sonrasında muhtemelen %1 ile 7 arası kadında gerekeceğini gösteriyor. Meşli cerrahinin prolaps nüksünü azalttığına dair net kanıt bulamadık. Değerlendirilen transvaginal meşler artık piyasada bulunmuyor, yeni ve hafif meşlerinse güvenlik kanıtları yok.

Uterus koruyucu cerrahiyle vaginal histerektomi arasında ve sakral kolopekside farklı giriş yolları arasında yapılan kıyaslamalara ait kanıtlar karar verdirici değil.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişkendi. Kısıtlamalar arasında belirsizlik, metotların yetersiz kötü raporlanması ve tutarsızlık bulunuyor.

Kaynak

Maher C, Feiner B, Baessler K, Christmann-Schmid C, Haya N, Brown J. Surgery for women with apical vaginal prolapse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD012376. DOI: 10.1002/14651858.CD012376

Orijinal özet için: Prolapsta Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv