Multipl Sklerozda Hafıza Rehabilitasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hafıza rehabilitasyonu alan MS hastalarında: 1. tedavi almayanlar ya da plasebo kontrole kıyasla hafıza sonuç ölçütleri daha iyi olur mu? ve 2. tedavi almayanlar ya da plasebo kontrole kıyasla günlük yaşam aktiviteleri anlamında daha iyi işlevsel yetkeler, mod ve yaşam kalitesi olur mu?

Arka plan

Multipl sklerozlu (MS) hastalarda çoğu zaman hafıza problemleri olur ve günlük yaşamı güçleştirir. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme yetisini güçlendirmeye ve unutkanlığı azaltarak bağımsızlığı güçlendirmeye yardımcı olmak için hafıza rehabilitasyonu önerilir. Bu rehabilitasyon hastanın hatırlamaya çalışma, hafızayı depolama veya hatırlama şeklini değiştirecek teknik ve stratejiler içerir. Ancak hafıza rehabilitasyonunu unutkanlığı azaltma veya günlük yaşam aktivitelerinde performansı iyileştirmede etkili olduğu belirsizdir. Güncel olarak, MS hastalarında hafıza rehabilitasyonunun etkinliğini araştıran birkaç iyi kalitede çalışma bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye bazılarında bilgisayar programları veya günlük ya da takvim gibi hafıza yardımcıları kullanılan çeşitli tipte hafıza çalıştırma teknikleri kullanılan toplam 989 hasta üzerinde yürütülmüş 15 araştırma dahil edildi.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçları MS hastalarında hafıza rehabilitasyonu kullanımını destekleyecek biraz kanıt gösterdi. Hafıza rehabilitasyonu alan katılımcılarda, almayanlara kıyasla hafıza işlevi daha iyiydi ve gruplar arasındaki bu fark müdahale bitiminden sonra devamında bir müddet devam etti. Ancak bu sonuçlar çoğunlukla soyut değerlendirmelerle ölçüldü ve insanların günlük yaşamını yansıtmaz. Hafıza rehabilitasyonu alan hastalar daha iyi bir yaşam kalitesi de gösterdi ancak bu etki uzun süre kalıcı olmadı. Ayrıca hafıza rehabilitasyonu almayan katılımcıların günlük yaşam aktivitelerini yapmada daha iyi olduklarını da bulduk, ancak gruplar arasında bu farklar küçüktü. Müdahale alan ve almayan gruplar arasında hafıza problemleri ve modları hakkındaki kendi bildirimleri değişmedi. Halen bulgularımıza temel teşkil edecek büyük ve iyi kalitede çalışma sayısı nispeten az ve fazlası gerekiyor.

Kaynak

das Nair R, Martin K, Lincoln NB. Memory rehabilitation for people with multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD008754. DOI: 10.1002/14651858.CD008754.pub3

Orijinal özet için: MS’te Hafıza Rehabilitasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv