Non-Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Ablasyonun Fayda Ve Zararları

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Atriyal fibrilasyon kalp hızının düzensiz ve sıklıkla anormal hızlı (taşikardi) çalışmasıdır. Normal kalp hızı istirahatte dakikada 60 – 100 arasıdır. Atriyal fibrilasyonda kalp hızı düzensizdir ve bazen çok hızlı, bazı olgularda 100’ün çok üzerinde olabilir. Bu durum baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini etkileyen belirtiler neden olabilir ancak en önemlisi AF felç riskini artırır.

Hastaların çoğunda AF gelip geçicidir kendi kendine biten kısa ataklardan uzun süren (ısrarcı) ve normale dönüş için kardiyoversiyon gerektiren ataklara ya da kalıcı şekillere kadar ilerler. Atriyal fibrilasyon tedavisi belirtilerin kontrolü ve felç riskinin azaltılmasını içerir. Bunu sağlayabilmek için bir stratejinde normal kalp ritmi ilaç kullanarak sağlanır. Ancak tüm hastalar bu ilaçlara iyi cevap vermez bu nedenle bu problemin üstesinden gelmek için ablasyon denen ve kateterle ya da cerrahi yolla uygulanan yeni bir tıbbi prosedür geliştirildi. Anti aritmik ilaçları ablasyona karşı kıyaslayan randomize araştırma sayısı sınırlıdır.

Bu sistematik derleme ısrarcı ya da uzun süren ısrarcı (paroksismal olmayan) AF’de ablasyonun ilaçlara kıyasla fayda ve zararlarını kıyaslamayı amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Bilgi tabanlarını başlangıçtan 1 Nisan 2016 tarihine kadar taradık ve üç randomize kontrollü araştırma bulduk. Üç araştırmaya ortalama yaşı 60 olan toplam 261 katılımcı alındı, non-paroksismal AF’li hastalarda kateter ablasyon (159 katılımcı) ilaçlara karşı (102) 12 aylık izlemle kıyaslandı.

Önemli sonuçlar

İlaç kullanan hastalara kıyasla kateter ablasyon yapılan hastalarda fibrilasyondan kurtulma ihtimali daha fazla, kardiyak nedenlerle hospitalize edilme riski daha az ve 12 ay sonra kardiyoversiyon gerekme ihtimali azalmış bulundu. Kateter ablasyonun ciddi bradikardi (veya pacemaker gereksinimi), periprosedürel komplikasyonlar ve diğer güvenlik sonuçlarına etkisiyle ilişkili belirsizlik bulundu.

Kanıt kalitesi

Orijinal çalışmalardaki kısıtlamalar nedeniyle kanıt kalitesi çeşitli sonuç ölçütleri arasında değişken olduğundan kanıtların dikkatle yorumlanması gerekiyor. İleride yapılacak yüksek kalitede ve yeterli güçte araştırmaların, yayınlanan bu sonuçlara güvenimizi etkileyebilmesi muhtemeldir.

Kaynak

Nyong J, Amit G, Adler AJ, Owolabi OO, Perel P, Prieto-Merino D, Lambiase P, Casas J, Morillo CA. Efficacy and safety of ablation for people with non-paroxysmal atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD012088. DOI: 10.1002/14651858.CD012088.pub2

Orijinal özet için: Atriyal Fibrilasyonda Ablasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar