Rotator Kaf Hastalığında Manuel Tedavi ve Egzersiz

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rotator kaf rahatsızlığı omuz ağrısının olağan nedenlerindendir. Rotator kaf rahatsızlığından yakınan hastalar çoğu zaman ağrının geceleri arttığından kolun baş üstü hareketi gibi özel doğrultulardaki hareketlerinde şiddetlendiğini tarif eder. Sıklıkla işlev kaybı ile birliktedir ve bazı hastalar güç kaybından yakınır.

Manuel tedavide eklem ve diğer yapılara bir sağlık profesyoneli (örneğin fizyoterapist) hareket yaptırır. Egzersiz, eklemin bir maksada yönelik hareketi, kas kasılması ya da reçete edilmiş bir aktivitedir. Her iki tedavinin de amacı ağrıyı gidermek, kuvveti ve eklem hareket açıklığını artırmak ve işlevi iyileştirmektir.

Çalışma özellikleri

Bu derleme güncellemesi rotator kaf hastalığı olanlarda manuel tedavi ve egzersizin plaseboya, müdahale verilmemesine ya da başka bir müdahaleye kıyasla fayda ve zararları hakkında araştırmalardan ne öğrendiğimizi bildiriyor. 2015 Martına kadar yayınlanmış konuya ilişkin tüm çalışmaları araştırdık ve 3620 hasta üzerinde yürütülmüş 60 araştırmayı derledik. Bunlardan sadece 10’unda egzersiz ve manuel tedavi kombinasyonu araştırıldı.

Derlemeye alınan katılımcıların %52’si kadın, ortalama yaşı 51 ve rahatsızlığın ortalama süresi 11 aydı. Manuel tedavi ve egzersiz müdahaleleri ortalama 6 hafta sürdü.

Önemli sonuçlar

Bir araştırma kronik rotator kaf hastalarında 10 hafta sürede manuel tedavi ve egzersizi plasebo ile kıyasladı.

Genel ağrı (yüksek skor ağrıda daha fazla iyileşme anlamında)

Manuel tedavi ve egzersiz tedavisi ile ağrısında iyileşme olan hastalar plasebo alanlar arasında az fark vardı ya da fark yoktu. 22 haftada ağrıda iyileşme 6.8 puan daha iyiydi (0.7 puan la 14.3 puan arası daha fazla, % 7 mutlak iyileşme).

Manuel tedavi ve egzersiz uygulanan katılımcılar ağrı skorlarındaki değişimi 100 üzerinden 24.8 olarak belirlediler.

Plasebo alanlar ise bu değişimi 100 üzerinden 17.3 olarak belirlediler.

İşlev (yüksek skor işlevde daha fazla iyileşme anlamında)

Manuel tedavi ve egzersiz uygulanan katılımcılar 22 haftada plasebo alan hastalara göre hafifçe iyileşti. İşlevde iyileşme 7.1 puan daha fazlaydı (0.3 puan la 13.9 puan arası daha fazla, % 7 mutlak iyileşme)

Manuel tedavi ve egzersiz uygulanan katılımcılar işlev skorlarındaki değişimi 100 üzerinden 22.4 puan olarak belirlediler.

Plasebo alanlar ise bu değişimi 100 üzerinden 15.6 olarak belirlediler.

Tedavi başarısı

Manuel tedavi ve egzersiz verilen hastaların 100’ünden, plasebo alanlara kıyasla 16 daha fazlası tedavilerini başarılı olarak değerlendirdi, %16 mutlak iyileşme sağlandı (%2 ile %34 arası).

100 katılımcıdan 57’si manuel tedavi ve egzersizle tedavinin başarılı olduğunu bildirdi.

100 katılımcıdan 41’i plasebo il tedavinin başarılı olduğunu bildirdi.

Yan etkiler

Manuel tedavi ve egzersiz verilen hastaların 100’ünden, plasebo alanlara kıyasla 23 daha fazlasında tedaviden sonra geçici ağrı gibi küçük yan etkiler yaşadı.

100 katılımcıdan 31’si manuel tedavi ve egzersizle tedavide yan etki bildirdi.

100 katılımcıdan 8’i plasebo ile tedavide yan etki bildirdi.

Kanıt kalitesi

Bir çalışmadan sağlanan yüksek kalitede kanıtlar manuel tedavi ve egzersizin işlevi 22 haftada plasebodan hafifçe daha fazla iyileştirdiğini gösterdi; hasta için önemli diğer sonuçlarda (örneğin genel ağrı) plaseboya karşı az fark vardı ya da hiç yoktu; yan etkiler nispeten daha sık ancak hafif görüldü.

Düşük kalitede kanıtlar, manuel tedavi ve egzersiz glukokortikoid enjeksiyonu ile kıyaslandığında genel ağrı ve işlevde az fark olabileceğini ya da hiç olmayabileceğini ve ayrıca artroskopik subakromiyal dekompresyona kıyaslandığında yine genel ağrı ve işlevde az fark olabileceğini ya da hiç olmayabileceğini gösterdi; akupunktura ek diyet tavsiyesi ve Phlogenzym takviyesi alan katılımcılarda manuel tedavi ve egzersize kıyasla ağrı daha az ve işlev daha iyiydi.

Kanıt kalitesi çok düşük olduğu için manuel tedavi ve egzersizin, ilkin işlevi oral NSAID ilaçlardan daha fazla iyileştirdiğinden ve ikinci olarak manuel tedavi ve egzersizi glukokortikoid enjeksiyonu ile kombine etmenin işlevde sadece glukokortikoid enjeksiyonuna göre fazladan iyileşme sağladığından emin değiliz.

Kaynak

Page MJ, Green S, McBain B, Surace SJ, Deitch J, Lyttle N, Mrocki MA, Buchbinder R. Manual therapy and exercise for rotator cuff disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD012224. DOI: 10.1002/14651858.CD012224

Orijinal özet için: Rotator Kaf Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar