Çocuk Ve Ergenlerde Obesite Tedavisinde İlaçla Müdahale

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İlaç müdahaleleri obes çocuk ve ergenlerde tedavisinde kiloyu azaltır mı ve güvenli mi?

Arka plan

Dünyada gittikçe daha fazla çocuk fazla kilolu ve obes hale geliyor. Bu gençlerde gerek çocukluk ve ergenlik döneminde gerekse ilerideki yaşamda sağlık problemleri yaşama ihtimali daha fazladır. Yaşam tarzı değişiklikleri denen diyet, egzersiz ve danışmanlık müdahalelerinin etkisinin sınırlı olduğu göz önüne alınarak, bu sorunu düzeltmede, en iyi neyin işe yaradığı hakkında daha fazla bilgi gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Çeşitli ilaçlara eklenen diyet, egzersiz ya da ikisi birlikte olmak üzere bir davranış değiştirme müdahalesini (müdahale grubu) genellikle plaseboya eklenen bir davranış değiştirme müdahalesine (kontrol) karşı kıyaslayan 21 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Bunların yanı sıra sürmekte olan 8 araştırma belirledik. Derlenen çalışmalara toplam 2484 çocuk dâhil edildi. Müdahale dönemi 12 hafta ile 28 hafta arasında ve izlem süreleri 6 ay ile 100 hafta arasındaydı.

Önemli sonuçlar

Derlenen çalışmalarda metformin (10 araştırma), sibutramin (6 araştırma), orlistat (4 araştırma), birinde de metformin ve fluoksetin kombinasyonu araştırıldı. Sürmekte olan çalışmaların 4’ünde metformin, 2’sinde topiramat ve ikisinde de eksenatid araştırılıyor.

Çalışmaların çoğunda vücut kitle indeksi (VKİ) ve vücut ağırlığı raporlandı. Çocuklarda VKİ çocuk büyüdükçe yaş, boy ve kilo hesaba alınarak ölçülür (VKİ z-skoru). Kontrol gruplarında ortalama değişim 1.8 kg/m2 azalmayla 0.9 kg/m2 artış arasındayken müdahale gruplarında daha belirgin olup 1.3 kg/m2 düşüş bulundu.

Aynı etki kilo değişiminde de görüldü, ortalama olarak müdahale grubundaki katılımcılar kontrol gruplarına göre ortalama 3.9 kg daha fazla ağırlık kaybettiler.

Yazarlar ortalama olarak müdahale gruplarındaki 1000 katılımcıdan 24’ünde, kontrol gruplarındaki 100 katılımcıdan 17’sinde ciddi yan etki bildirdiler.

Yan etkiler nedeniyle çalışmayı terk eden hasta sayısı müdahale gruplarında 1000’de 40, kontrol gruplarında 1000’de 27 oldu.

Orlistat ve metformin gruplarında en sık görülen yan etkiler ishal ve hafif karın ağrısı gibi barsakla ilgiliydi. Sibutramin araştırmalarında görülen olağan yan etki kalp hızında yükselme, kabızlık ve kan basıncı yüksekliğiydi. Fluoksetin çalışmasında ağız kuruması ve dışkıda yumuşama bildirildi.

Bir çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlandı ve müdahale – kontrol grupları arasında fark önemli bir fark bulunmadı.

Hiç bir çalışmada müdahale ile ilgili katılımcı görüşü ve sosyo-ekonomik etkiler raporlanmadı.

Sadece bir çalışmada müdahale ile birlikteki morbidite raporlandı, orlistat tedavisinde daha fazla safra taşı görüldü.

Yazarlar orlistat grubunda bir intihar bildirdi.

Çalışmalar herhangi bir nedenle ölümleri güvenilir bir şekilde araştırmak için yeterince uzun değildi. Hiç bir çalışmada sadece fazla kilolu çocuklarda ilaç tedavisi araştırılmadı.

Kanıtlar 2016 Martın kadar günceldir.

Kanıt kalitesi

Kanıtların genel kesinliği, temel olarak her sonuç ölçütü için sadece birkaç çalışma olduğu, araştırmaya alınan çocuk sayısının azlığı ve çalışma sonuçlarındaki değişkenliğe bağlı olarak düşük ya da çok düşüktü. Bunun yanı sıra çok sayıda katılımcı çalışmaları bitmeden önce terk etti.

Kaynak

Mead E, Atkinson G, Richter B, Metzendorf M, Baur L, Finer N, Corpeleijn E, O'Malley C, Ells LJ. Drug interventions for the treatment of obesity in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD012436. DOI: 10.1002/14651858.CD012436

Orijinal özet için: Çocukta Obesite İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar