Akne Skarlarının Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akne skarlarında hangi tedavi etkilidir?

Arka plan

Akne skarlarının kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik haline zararlı etkisi olabilir. Çok çeşitli tedaviler kullanılabilmekle beraber, hangisinin en etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıt eksikliği var.

Bu derleme, bu problemin tedavisinde en etkili ve güvenli yöntemler hakkında hastalar ve sağlık hizmeti sunucularını daha iyi aydınlatmayı hedefliyor. Aknede atrofik skarlar (ciltteki çökük bölgeler) ve hipertrofik skarlar (cilt yüzeyinden taşan çıkıntılı skarlar) için kullanılan tedavileri inceledik ancak atrofik skarlara konsantre olduk. İlgimizi yönelttiğimiz ana sonuç ölçütlerini hastanın beyanına dayalı skar iyileşmesi ve katılımcının çalışmadan çekilmesine yol açacak kadar ciddi ters etkiler oluşturdu.

Çalışma özellikleri

Akne skarlı 789 hasta üzerinde 2015 Kasımına kadar yürütülmüş 24 randomize kontrollü araştırma (RKA) derledik. 21 araştırmaya (706 kişi) hem erkek hem de kadınlar, üç araştırmaya (75 kişi) sadece kadınlar, birine (8 kişi) sadece erkekler katıldı. Derlediğimiz çalışmaların çoğunluğuna (21 araştırma, 744 katılımcı) atrofik skarlı hastalar alındı. Bir araştırmaya karışık atrofik ve hipertrofik akne skarları olanlar alındı.

Ana sonuçlar

Araştırmalardan akne tedavisinde fraksiyonel lazeri destekleyecek yetersiz kanıt bulundu. Ancak bu tedavi yaklaşımı klinik uygulamada bazılarınca akne skarı tedavisinde uygulanıyor.

Sonuç ölçütümüz “hastanın beyan ettiği iyileşme” açısından fraksiyonel lazer, skar iyileşmesinde değişim sağlamada non-fraksiyonel non-ablatif lazer tedavisinden daha etkiliydi. Fraksiyonel radyofrekans fraksiyonel lazere benzer iyileşme gösterdi. Kimyasal soyma hem fraksiyonel lazer hem de iğneyle tedaviye benzer skar iyileşmesi gösterdi. Kimyasal soyma ile iğne tedavisinin kombinasyonu, fraksiyonel lazer ve derin kimyasal soymaya benzer skar iyileşmesi gösterdi. Dolgu enjeksiyonları plaseboya kıyasla daha fazla skar iyileşmesi sağladı.

Diğer sonuç ölçütümüz “ciddi yan etkiler” bir çalışmada raporlandı ve kimyasal soymanın katılımcıların %16’sında tolere edilemediğini gösterdi.

Kısa vadede “katılımcının bildirdiği” ve “araştırmacının değerlendirdiği” ters olaylar gibi diğer sonuç ölçütleri katılımcılar ve araştırmacılar açısından az çok benzer derecede kabul edilebilirdi ve çalışılan müdahaleler arasında büyük bir fark göstermedi.

Altı kıyaslamanın dördü hiç karar verdirici değildi ve çok düşük kalitede kanıt sağladı. Tedavilerin plasebo ya da sahte müdahalelere kıyasla etkinliğini kesinleştirecek çalışma eksikliği var ve iki aktif tedavi arasında fark kanıtı bulunamaması hiçbirinin de pek faydalı olmadığı anlamına gelebilir.

Sırttaki akne skarlarının tedavisini inceleyen herhangi bir çalışma belirleyemedik.

Bu derlemenin sonuçları akne skarlarının tedavisinde herhangi bir müdahalenin birinci seçenek olarak kullanımını desteklemiyor ve çalışmalar, herhangi bir kısa vadeli faydanın uzun vadede kalıcı olacağını onaylayan kanıt sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Birkaç sonuç ölçütü için kanıt kalitesine düşük ile orta arası değer biçtik. Tedavilerin kanıt kalitesinin düşük olması en çok, araştırmalara çok az katılımcı alınmasına bağlıydı, bu da sonuçları kesinlikten uzaklaştırıyor. Ayrıca körleme yoktu.

Gelecekteki çalışmalarda “hastanın beyan ettiği” sonuçlar birincil ölçüt olmalıdır. Akne tedavisi ile ilgili tüm RKA’larda raporlanan bir temel ölçüt seti olması gerekir ve sonuçlar tedavi bittikten bir kaç ay sonra değerlendirilmelidir. Ciddi yan etkilerin raporlanmasındaki eksiklik, bu derlemede bulunan araştırma boşluklardan biriydi.

Kaynak

Abdel Hay R, Shalaby K, Zaher H, Hafez V, Chi C, Dimitri S, Nabhan AF, Layton AM. Interventions for acne scars. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011946. DOI: 10.1002/14651858.CD011946.pub2

Orijinal özet için: Akne Skarı Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar