Crohn Hastalığı Tedavisinde Ustekinumab ve Brakinumab

Cochrane derleme özeti

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı mide barsak sisteminin ağızdan anüse kadar herhangi bir kısmını etkileyebilen bir kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Belirtileri karın ağrısı, kansız ishal ve kilo kaybıdır.

Ustekinumab ve brakinumab

Ustekinumab ve brakinumab biyolojik ilaçlardır.Cilt altına enjekte edilerek ya da damar içi yolla verilebilir. Biyolojik tedaviler bağışıklık sistemini baskılar ve hastalıkla birlikte görülen iltihabı azaltır. Hastalar belirti gösterdiği dönemde hastalık “aktif”, belirtiler durduğunda ”remisyonda” olarak nitelenir.

Neler araştırıldı

Ustekinumab ve brakinumab’ın aktif Crohn hastalığında remisyon sağlayıp sağlamadığı ve bu ilaçların bir zararı olup olmadığı araştırıldı. Tıbbi literatür 2016 Eylülüne kadar tarandı.

Bulgular

Toplam 2324 katılımcı ile yürütülen 6 araştırma derlendi. İki çalışmada briakinumab, dördünde ustekinumab plasebo ile kıyaslandı, tümü de yüksek kalitedeydi.

Brakinumab ile remisyon sağlanan katılımcı oranı plasebodan farklı bulunmadı. Bu ilaçla yan etki ya da şiddetli yan etki oranında plaseboya göre artış görülmedi. Brakinumabla en sık görülen yan etkiler enjeksiyon yerinde reaksiyon ve enfeksiyonlardı. Bu iki çalışmanın sonuçlarına dayanarak brakinumab üreticileri ilacın üretimine son verdi.

Yüksek kalitede çalışmalar ustekinumabın aktif crohn hastalarında remisyon sağlamada ve belirtileri azaltmada plasebodan daha iyi olduğunu gösteriyor. Ustekinumebın farklı dozları araştırıldı ve orta kalitede kanıtlar 6.0 mg/kg’nin en etkili doz olduğunu gösteriyor. Bu ilaçla yan etkiler ve ciddi yan etkilerde plaseboya kıyasla artış görülmedi. Hastalarda en sık görülen ters olay enfeksiyonlardı. Ciddi yan etki olarak en sık hastalıkta kötüleşme ve ciddi enfeksiyonlar görüldü. Ustekinumab Crohn hastalarında remisyon indükleme ve belirtileri iyileştirmede umut veren bir tedavi. Orta – şiddetli arası Crohn hastalarında ustekinumabın uzun vadeli etkinlik ve güvenliğini belirlemek için daha fazla araştırma gerekli. Ayrıca ideal dozun da belirlenmesi gerekiyor.

Kaynak

MacDonald JK, Nguyen TM, Khanna R, Timmer A. Anti-IL-12/23p40 antibodies for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD007572. DOI: 10.1002/14651858.CD007572.pub3

Orijinal özet için: Crohn’da Ustekinumab ve Briakinumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv