Bebeğin Sinir Sisteminin Korunması İçin Gebeye Melatonin

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebelik esnasnında, gelişmekte olan bebek beyni hasara duyarlıdır. Erken (37 haftadan önce) veya miyadında (37 haftadan sonra) doğan bebeklerin gelişen beyninde hasar görme riskini artırabilen bir dizi etken var. Bu hasarlar bebeğin ölümüne ya da yaşarsa işitme, görme ve konuşma bozuklukları; nöbet geçirme, entellektüel malüliyet ve çocuklukta en sık görülen fiziksel malüliyet olan serebral palsi (CP) dahil motor bozukluklar gibi yaşam boyu süren sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken doğma, gestasyonel yaşa göre küçük veya doğum tartısı düşük olma; annedeki plasenta anormallikleri; uterus enfeksiyonu ve doğumda zarar verecek kadar uzun süre oksijensiz kalma beyinde, çeşitli bozukluklar ve malüliyetlere yol açan hasar ve CP riskini artırır.

Melatonin epifiz tarafından geceleri salgılanan bir hormondur. Uyku ve uyanıklık siklusunun düzenlenmesine yardım eder, antioksidan özelliktedir ve bağışıklık sistemiyle etkileşim içindedir.

Konu neden önemli?

Anneye gebelikte melatonin vermenin bebeğin beynini korumaya yardımı olması mümkündür. Fare, sıçan ve koyunlarda yapılan hayvan çalışmaları gebelikte anneye verilen melatoninin insan fetusunun beyninde hasar gelişmesini önleyebileceğini gösterdi.

Ne kanıt bulduk?

Gebelikte bebeğin beynini korumak için anneye melatonin verilmesini değerlendiren bitmiş bir randomize kontrollü araştırma bulamadık. Süren bir çalışma (60 kadın katılımcı almayı hedefliyor) belirlendi. Bu araştırma çok erken doğumdan önce (28 haftadan önce) verildiğinde hangi dozda melatoninin bebeklerin beyninde hasarı azaltabileceğini belirlemek için tasarlandı.

Bu ne anlama gelir?

Gebelikte anneye verilen melatoninin bebeğin beynini hasra karşı koruyup koruyamayacağını tümüyle ortaya koymak için daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Melatoninin CP gibi bozukluk ya da malüliyetler dahil olmak üzere, çocukluk çağındaki gelişim üzerine etkilerini izleyebilmemiz için bu araştırmalardaki bebeklerin, uzun süre izlenmeleri gerekir.

Yazarların kararı

Bu derlemeye alınacak RK araştırma belirleyemediğimiz için bu aşamada klinik uygulamaya yol gösterecek yorumlar yapamıyoruz.

Hayvan çalışmalarında sağlanan kanıtlar, anneye gebelikte verilen melatoninin fetusun sinir sistemi koruyucu bir rolü olduğunu desteklemekle beraber, bu güne kadar gebe kadınlarda fetusu beynini korumada için melatonini değerlendiren bitmiş çalışma bulunmuyor. Ancak halen süren bir RK araştırma var ve çok erken doğum yapma riski bulunan ve erken doğacak bebeklerinin beyninde ak madde hasarının önlenmesi istenen kadınlara verilen melatonin dozu araştırılıyor.

Daha başka yüksek kaliteli çalışmalar yapılması ve araştırma gayretlerinin melatonini müdahale verilmemesi veya bebeğin beynini korumayı hedefleyen alternatif ilaçlara (Mg sülfat gibi) karşı kıyaslamaya yönelik olması gerekiyor. Bu çalışmalarda anne ve bebek için kısa ve uzun vadeli sonuç ölçütleri (CP gibi sinirsel-duysal malüliyetler dahil) ve bakım maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekir.

Kaynak

Wilkinson D, Shepherd E, Wallace EM. Melatonin for women in pregnancy for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD010527. DOI: 10.1002/14651858.CD010527.pub2

Orijinal özet için: Gebeye Melatonin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv