Meme Kanseri İçin Kemoterapi, Radyoterapi Veya İkisi Birden Uygulanan Kadınlar İçin Egzersiz

Cochrane derleme özeti

Konu

Geçmişte, kanser tedavisi alan kadınlara istirahat ve fiziksel aktiviteden kaçınma önerilirdi. Ancak bu gün çok fazla istirahat ya da çok az hareketin kaslardan kayba yol açabildiğini biliyoruz. Bu, kadının fiziksel formunu azaltır ve günlük aktivitelerini kısıtlayabilir. Bu kadınlarda sıklıkla günlük yaşamlarını etkileyebilen aşırı yorgunluk, depresyon ve örneğin hatırlayamama veya odaklanamama gibi zihinsel işlevlerde azalma şeklinde başka yan etkiler de görülür.

Neden önemli

Meme kanseri tedavisinin yan etkileri günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma hayatıyla etkileşir. Bu nedenle bu yan etkileri azaltmanın yollarını anlamak önemlidir.

Tedaviler esnasında fiziksel egzersizin tedavi yan etkilerini azaltıp azaltmada yardımı olup olmadığını araştırdık. Yan etkiler olarak yorgunluk, depresyon, fiziksel formda azalma ve mental işlevler çalışıldı. Sağlıkla ilişkili, kansere spesifik ve kanser bölgesine spesifik yaşam kalitesi gibi genel etkiler de çalışıldı. Kansere spesifik örneğin ağrı ve bulantı gibi yaşam kalitesi sorgulamaları genel olarak kanser hastaları için önemlidir. Kanser bölgesine spesifik yaşam kalitesi, kadınlar için özellikle önemli örneğin meme belirtileri ve vücut görünümü gibi konularda sorgulama yaparak ölçülür. Sadece güvenilir olduğu gösterilmiş sorgulamaları derlemeye aldık.

Toplam 2626 kadın katılıcıyla 2015 Martına kadar yapılmış 32 araştırma bulduk. Tüm çalışmalarda bu potansiyel etkilerin hepsi araştırılmadı. Bu çalışmaların sonuçlarının kombine edilmesi fiziksel egzersizin muhtemelen fiziksel formu iyileştirdiğini ve yorgunluğu hafifçe azalttığını gösteriyor. Çalışmalar ayrıca fiziksel egzersizin kansere spesifik yaşam kalitesi veya depresyonda muhtemelen az iyileşme sağladığı ya da hiç sağlamadığını gösterdi. Egzersiz mental işlevleri iyileştirebiliyor ve kanser bölgesine spesifik yaşam kalitesinde hafif iyileşme sağlayabiliyor ancak her iki sonuç için kanıt kalitesi düşük.

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde az iyileşme görüldü ya da hiç görülmedi ancak bu sonuç için de kanıt kalitesi düşük.

Çalışmaların çoğunda katılımcı sayısı küçük farkları yakalamak için yetersiz ve değerlendirmecilerin hangi katılımcının kontrol grubunda olduğunu bilmesine bağlı olarak sonuçlar kayırma hatası taşıyabileceğinden kanıt kalitesi düşük olabilir.

En önemlisi fiziksel egzersiz çoğu kadına zarar vermedi. Çok az sayıda kadının kol ve bacaklarında rahatsızlık ve ağrı oldu.

Bunlar ne anlama geliyor?

Kanser tedavisi esnasında yapılan egzersiz yorgunluğu azaltma ve fiziksel formu iyileştirmede faydalı görünüyor. Muhtemelen kansere spesifik yaşam kalitesi ve depresyonda az iyileşme sağlıyor ya da sağlamıyor. Halen süren en az 9 araştırmanın bu soruyu cevaplamaya ve ne kadar egzersizin, yukarıda anılanlar ve başka yan etkilere faydalı olacağını anlamaya yardımcı olması beklenir.

Kaynak

Furmaniak AC, Menig M, Markes MH. Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD005001. DOI: 10.1002/14651858.CD005001.pub3

Orijinal özet için: Kanserde Spor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv