İleri Yumurtalık Kanseri Olan Kadınlarda Ameliyat Öncesinde Verilen Traneksamik Asit Kan Kaybını Aza

Cochrane derleme özeti

Konu

Sitoredüktif tedavi (kitle azaltma) ileri epiteliyal yumurtalık kanserinde standart bir cerrahi prosedürdür. Cerrahi esnasında amaç sadece yumurtalıkları çıkarmak değildir; uterus, fallop tüpleri ve görülen tümör mümkün olduğu kadar çok çıkarılır. Sitoredüktüf tedavide kan kaybı uzun zamandır biliniyor ve toparlanma süresinin uzamasına katkısı var.

Derlemenin amacı

İleri epiteliyal yumurtalık kanserli kadınlarda sitoredüktif cerrahi esnasında kan kaybını azaltmakda traneksamik asidin etki ve emniyetini değerlendirdik. Bilimsel araştırma çalışmalarını 2015 Mayısına kadar araştırdık ve sitoredüktif cerrahi uygulanan klinik şüpheli ileri epiteliyal yumurtalık kanserli kadınlarda cerrahi başlamadan önce verilen tek doz traneksamik asidi plaseboya karşı kıyaslayan sadece bir randomize kontrollü araştırma bulduk.

Ana bulgular ve kararlar

Traneksamik asit kan kaybını nümerik olarak azaltmakla beraber kan kayıpları arasındaki fark minimal olduğundan klinik fayda bulunmadı ve kan transfüzyonu ihtiyacında fark görülmedi. Bunlar, bu düzeyde bir kan kaybının hastanın iyiliği için bir fark yaratmadığını düşündürüyor. Bunun yanında traneksamik asitle ilişkili ters olaylar hakkında sınırlı ve yetersiz miktarda kanıt var, bu yüzden ileri yumurtalık kanserli kadınlar için traneksamik asidin güvenliği hakkında az şey söyleyebiliyoruz. Bu durumda, tek bir çalışmadan sağladığımız kanıtlar sitoredüktüf cerrahide rutin olarak profilaktik traneksamik asit verilmesini desteklemek için yetersiz. Bu derleme traneksamik asidin etkinliği, güvenliği ve uygun verilme şekli hakkında daha fazla kanıt sağlamak için iyi kalitede, iyi dizayn edilmiş randomize kontrolü çalışmalar gerektiğini gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi değişkendi; bu nedenle bu derlemede bildirilen sadece bir küçük randomize kontrollü araştırmaya dayanan kanıtların genel kuvveti düşük.

Kaynak

Kietpeerakool C, Supoken A, Laopaiboon M, Lumbiganon P. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011732. DOI: 10.1002/14651858.CD011732.pub2

Orijinal özet için: Kanamaya Karşı Traneksamik Asit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv