Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Postoperatif Radyoterapi


Foto: Lange123 / Wikimedia Commons. 3D BT

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Küçük hücre dışı akciğer kanseri olan hastalar cerrahi sonrasında radyoterapi yapıldığında daha uzun yaşar mı?

Arka plan

Küçük hücre dışı kanser en olağan rastlanan akciğer kanseridir. Tümör erken aşamadaysa, çok büyük değilse ve vücudun diğer kısımlarına yayılmamışsa, genellikle hekimler tümörü çıkarmak için ameliyat yapar. Bazen kalan kanser hücrelerini öldürmek için ameliyattan sonra radyoterapi yapılır.

1998 yılında bu post-operatif radyoterapi (PORT) ile ilgili araştırmaların hasta verilerinin sistematik derlemesi ve meta analizini yaptık. Bu derlemede benzer araştırmalarda yer alan tüm hastalardan sağlanan bilgiler birleştirildi. Araştırmalarda cerrahiden sonra radyoterapi yapılan ve yapılmayan hastalara ne olduğu karşılaştırıldı. Sonuçlar ilk olarak The Lancet’te 1998 yılında yayınlandı.

Bu derleme yapıldığından beri çok araştırma yapıldı. Mevcut kanıtların güncel olup olmadığını sağlamak için, eski ve yeni tüm araştırmaları katarak yeni bir sistematik derleme ve ferdi katılımcı bilgilerinin meta analizini yaptık. 1998 derlemesinde olduğu gibi bu derlemede de PORT verildiğinde hastaların (1) daha uzun yaşamasına yardımı olup olmadığı, (2) hastalarda kanserin nüks etmesini önleyip önlemediği, (3) kanserin vücudun başka kısımlarına yayılmasını (metastaz)önleyip önlemediği

Bu güncellenmiş sonuçlar ilk olarak 2013’te Lung Cancer’de yayınlandı.

Çalışma özellikleri

Konuyla ilgili çalışmaları 8 Temmuz 2016 tarihine kadar araştırdık. Bu çalışmalarda tüm dünyadan toplam 2343 katılımcı üzerinde yürütülen 11 araştırmanın sonuçları toplandı. Araştırmalar 1966 ile 1988 yılları arasında yürütüldü.

Önemli sonuçlar

Sonuçlar PORT tedavisi yapılan hastalardan (her 100 hastadan 53’ü) PORT verilmeyenlere kıyasla (her 100 hastadan 58’i) daha azının ameliyattan sonra iki yıl yaşadığını gösterdi. Araştırmalara alınan hastalardaki PORT’un etkilerinde hasta tiplerine göre fark olmadığını bildirildi.

Yazarlar araştırmalar esnasında rutin olarak yaşam kalitesi bilgisi toplamadılar ve PORT’un herhangi bir faydasının, sürvide gözlenen dezavantajı telafi etmesi muhtemel değildir.

Ameliyatta tümörün başarıyla çıkarılmasından sonra verilen radyoterapi küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda faydalı değildir ve rutin tedavi olarak uygulanmamalıdır; bununla birlikte nüks riski daha yüksek olan hastalar için yeni tip radyoterapilerle ilgili daha ileri araştırmalar sürüyor.

Kanıt kalitesi

Bu sistematik derleme ve meta-analizde, bu tip bir derleme için altın standart kabul edilen ferdi katılımcı bilgileri kullanıldı. Derlemeye uygun tüm araştırmaları yayın dili ayrımı yapmadan mümkün olduğunca dâhil ettik. Bu meta analize seçilen araştırmalardaki tüm katılımcıların %88’i dâhil edildi.

Çalışmalar iyi tasarlanmış ve yürütülmüş olup derleme sorusuna yönelikti, tümünde tutarlı etkiler gözlemlendi. Bu derleme analizlerine dâhil edilmeyen herhangi bir verinin etkisi küçüktür.

Kaynak

Burdett S, Rydzewska L, Tierney J, Fisher D, Parmar MKB, Arriagada R, Pignon J, Le Pechoux C. Postoperative radiotherapy for non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD002142. DOI: 10.1002/14651858.CD002142.pub3

Orijinal özet için: Küçük Hücre Dışı Ca.

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv