Kadınları Emzirmeye Başlamaya Teşvik İçin Müdahaleler


Cochrane derleme özeti

Konu

Emzirmeye başlamada uluslararası oranlar ülkeler arasında ve içinde çok değişken. Düşük ve orta gelirli ülkelerde genel olarak emzirmeye başlayan kadın oranları yüksek ve emzirmede zorluk, doğumdan sonraki ilk saat içinde başlamak. Yüksek gelirli ülkelerde emzirmeye başlayan kadın oranında çok büyük değişkenlik var, daha yüksek eğitimli varlıklı kadınlar başlamaya daha yatkın.

Dünya Sağlık Örgütü emzirmenin doğumdan sonraki ilk saat içinde başlamasını, tüm bebeklerin ilk altı ay boyunca sadece emzirilmesini ve emzirmenin iki yıl ve ötesinde de sürdürülmesini tavsiye ediyor. Emzirmenin anne ve bebeğin sağlığı için iyi olduğunu biliyoruz. İlk üç dört ay tam olarak emzirilmeyen bebekler mide ve barsak; hava yolları ve akciğer ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali daha yüksek. Emzirilmeyen bebeklerin ilerideki yaşamda fazla kilolu veya diyabetik olma ihtimali yüksek ve emzirmeyen annelerde göğüs ve yumurtalık kanseri riski yüksek. Emzirmenin diğer pratik faydaları arasında süt yerine mama satın almadan kaçınma ve toplum için de hastalık tedavi masrafından tasarruf da var. Yine de birçok kadın bebeklerini mamayla besliyor.

Konunun önemi

Kadınlar, aileleri, sağlık sistemi ve toplum için emzirmeyi artırmada neyin işe yaradığını daha iyi anlamak istedik. Kadınlar emzirmede, umuma açık yerlerde utanma hissetmeden emzirebileceği mekanlar olmaması; çalışan kadınların emzirmek için iş günlerinin esnek olmaması; mamaların yaygın olarak reklam edilmesi ve emziren kadınların ihtiyaçlarını ihmal eden kamu politikaları gibi birçok engelle karşılaşır. Emzirmeyi teşvik için yeni yollar bulunması gerekiyor.

Bulunan kanıtlar

29 Şubat 2016’da mevcut kanıtları aradık. Bu güncelleme toplam 107 362 kadın arasında yürütülen 28 randomize kontrollü araştırma içeriyor. 27 865 kadın üzerinde yürütülen 20 araştırmada; üç yüksek gelirli ülkede (Avustralya 1, Birleşik Krallık 4 ve ABD 14 çalışma) ve bir orta-düşük gelirli ülkede (Nikaragua) emzirmeye başlayan kadın sayısını artırmak için yapılan müdahaleler araştırıldı.

Üç çalışmada emzirmeye erken, yani bir saat içinde başlayan kadın sayısını artırmak için yapılan müdahaleler araştırıldı. Bunlar Malavi, Nijerya ve Gana’da toplam 76 373 kadınla yürütüldü, Malavi çalışması 55 931 katılımcılı büyük bir çalışmaydı.

Hekimler ve hemşirelerce verilen sağlık eğitimi ve danışmanlık ve eğitilmiş gönüllülerce sağlanan akran desteği bebeklerini emzirmeye başlayan kadın sayısını artırdı.

564 katılımcılı 5 araştırmada doktor ve hemşirelerden emzirme eğitimi ve destek alan kadınların standart bakım alan kadınlara kıyasla emzirmeye başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Bu çalışmaların dördü, ABD’de bazal emzirme oranlarının tipik olarak düşük olduğu düşük gelirli ya da azınlık etnisiteden kadınlarda yürütüldü.

5712 katılımcılı 8 çalışmada eğitilmiş gönüllü müdahaleleri ve destek gruplarıyla emzirmeye başlama oranlarında standart bakım alan kadınlara kıyasla iyileşme gösterildi.

Eğitilmiş gönüllülerce sağlanan emzirme eğitimi de düşük gelirli ülkelerde, emzirmeye doğum sonrası bir saat içinde erken başlama oranlarını artırabiliyor.

Bu derlemedeki tüm kanıtları, çalışma tasarımlarındaki kısıtlamalar ve müdahalelerin kime, ne zaman, nerede ve nasıl verildiğindeki değişkenlik nedeniyle düşük kaliteli olarak değerlendirdik. Standart bakım da değişken olup örneğin İngiltere’de içeriğinde biraz emzirme desteği bulunuyordu.

Multimedya, erken anne-bebek teması ya da toplum temelli emzirme gruplarının emzirmeye başlamayı artırıp artırmadığını söyleyebilmek için çok az kanıt bulduk.

Bulguların anlamı

Bebeğini emzirmeye başlayan kadın sayısını artırmak için hekimler, hemşireler ve eğitilmiş gönüllüler eğitim seansları yapabilir ve danışmanlık ve akran desteği sağlayabilir. Farklı popülasyon gruplarında hangi müdahalelerin etkili olmasının mümkün olduğunu anlamak için yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor. Düşük-orta gelirli ülkelerde kadınları doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamaya hangi stratejilerin teşvik edeceğini anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Balogun OO, O'Sullivan EJ, McFadden A, Ota E, Gavine A, Garner CD, Renfrew M, MacGillivray S. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD001688. DOI: 10.1002/14651858.CD001688.pub3

Orijinal özet için: Emzirmeye Başlatma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus