Katarakt Ameliyatından Sonra Maküla Ödemine Karşı Koruyucu NSAID İlaçlar


Foto: Community Eye Health / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Derlememiz NSAID göz damlalarının katarakt cerrahisinin görmeyi tehdit eden bir komplikasyonununu (Makülada şişme ve maküla ödemi) önleyip önleyemediğini anlamayı hedefliyor. Bu soruya cevap bulmak için tüm ilişkin araştırmaları topladık ve bulduğumuz 34 çalışmayı analiz ettik.

Önemli sonuçlar

Katarakt cerrahisinden sonra görüşü etkileyen maküler ödemi önlemek için NSAID kullanımını destekleyen sadece düşük kesinlikte kanıtlar bulduk.

Derlememizde ne çalışıldı?

İnsanlar yaşlandıkça göz merceği bulutlanır, bu duruma katarakt denir. Hekim lensi çıkarır ve yerine yapay lens koyar. Bu girişim genellikle çok başarılı olur. Bazen katarakt ameliyatı olan hastaların gözün arka kısmında ödem olur, maküla ödemi adı verilir. Bu ödem genellikle kendi kendine iyileşir ancak ısrarcı olursa görüşü bozabilir.

NSAID’ler iltihabı baskılayan ilaçlardır. Bu ödeminin yarattığı değişiklikleri azaltabilir. Bu derlemede göz damlası şeklinde NSAID’ler araştırıldı.

Ana sonuçlar

34 araştırma bulundu. Bu çalışmalar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya dâhil tüm dünyada yürütüldü. Çoğunda (28) steroidlerle kombine NSAID’ler tek başına steroide karşı kıyaslandı. Bazılarında da (6) NSAID’ler steroide karşı kıyaslandı. Ketorolak, diklofenak, nepafenak, indometazin, bromfenak, pranofen ve flurbiprofen gibi çeşitli NSAID’ler kullanıldı. Katılımcılar 1 – 12 ay arası, çoğu çalışmada iki ay ya da daha az izlendi. Altı çalışma endüstriden fon sağladı; yedisi endüstri dışı kaynaklardan fon sağlarken kalanlarında fon kaynağı açıklanmadı.

NSAID’lerin katarakt ameliyatından sonraki üç ay içinde görmede maküler ödeme bağlı bozulma ihtimalini azalttığına dair düşük kesinlikte kanıt bulundu. Sadece bir çalışmada 12 ay sonunda maküler ödeme bağlı görüş bozulması raporlandı, ancak bu kanıtların kesinliğinin çok düşük olduğu yargısına vardık.

NSAID kullanımı ile birlikte maküler ödem riskinde azalma görüldü ancak derleme yazarları, bunun kesinliğinin düşük olduğu kanaatine vardılar.

Cerrahiden üç ay sonra maküler ödemin merkezi retina kalınlığı gibi bazı ölçütlerinde tutarsız sonuçlar görüldü. Bu ölçüt hiçbir çalışmada 12 ay sonrası için raporlanmadı.

Görme keskinliği ölçümünde de benzer şekilde tutarsız sonuçlar görüldü ancak çoğu çalışmada NSAID verilen ve verilmeyen hastalar arasında küçük farklar bulundu.

Sadece bir çalışmada yaşam kalitesi raporlandı, bu da NSAID’lerin yaşam kalitesine küçük bir etkisi olduğunu gösterdi.

Ters etkiler çoğunlukla yanma ya da batma duygusundan ibaretti.

Güncellik

2 Eylül 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar derlendi.

Kaynak

Lim BX, Lim CHL, Lim DK, Evans JR, Bunce C, Wormald R. Prophylactic non-steroidal anti-inflammatory drugs for the prevention of macular oedema after cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD006683. DOI: 10.1002/14651858.CD006683.pub3

Orijinal özet için: Maküler Ödemden Koruyucu NSAID

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv